DEEP FRIED STATE

The Mainstream Official

Speldatum:
9 juni 20.00
11 juni 17.00

Biljetter:
Köp biljett

Längd:
90 min

Deep Fried State är en konsert, ett performance, en klubbkväll på dansgolvet, en musikal och ett brandtal. The Mainstre­ am Official presenterar en föreställning om passivisering, digital förföljelse och revolution. Föreställningen är inspirerad av anarkistiska gräsrotsrörelser och deras metoder, av teknologin som stora tech­ företag använder för att registrera, förfölja och förutspå våra liv och hur influencers blev vår tids stora media. I regi av Nicola Bremer spelar Saga Björklund Jönsson en influencer och aktivist som genom att bli president störtar världens ekonomiska system. Deep Fried State är fest och revolution.

“Cat videos can bring down governments – as we learned from the famous influen- cer Miau Zedong. But then he said: ’Just kitten!’ and turned into the worst cat-pitalist ever. I guess history is like me when I try to teach something to my cats: always repeating itself.”

Föreställningen spelas på engelska, och görs mes stöd av Creative Europe.

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:

Ordinarie 160 kr
Rabatterad 120 kr

På plats:

Ordinarie 180 kr
Rabatterad 140 kr

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

DEEP FRIED STATE

The Mainstream Official

Perform dates:
9 June 8.00 PM
11 June 5.00 PM

Tickets:
Get tickets

Length:
90 min

Deep Fried State is a concert, a perfor­ mance, a club night on the dance floor, a musical and a furious speech. The Mainstream Official presents a performance about passivity, digital persecution and revolution. The show is inspired by anarchist grassroot movements and their methods, by the technology that big tech companies use to record, stalk and predict our lives, and by how influencers became the big media of our time. Directed by Nicola Bremer, Saga Björklund Jönsson plays an influencer and activist who, by becoming president, disrupts the world’s economic system. Deep Fried State is a party and a revolution.

“Cat videos can bring down governments – as we learned from the famous influencer Miau Zedong. But then he said: ’Just kitten!’ and turned into the worst cat-pitalist ever. I guess history is like me when I try to teach something to my cats: always repeating itself.”

The show is performed in English, and is produced with the financial support of Creative Europe*. 


Tickets price

Pre-booked online/telephone

Regular 160 SEK
Reduced 120 SEK

At the venue

Regular 180 SEK
Reduced 140 SEK

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people

*This work was produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union.