THE GAP – 18 STEPS THROUGH (DANCE) HISTORY PART II

Liza Penkova

Speldatum:
Fredag 8 december 19.00 (med installation på scen före och efter föreställningen)
Lördag 9 december 17.00 (med installation på scen före och efter föreställningen)

Biljetter:
Köp biljett

Längd:
52 min

THE GAP är den andra delen i en trilogi, och en autofiktiv solo- dansföreställning. Med utgångspunkt i Lizas egen erfarenhet av att möta den västerländska kulturen som tonåring, och senare den samtida dansen, försöker hon synliggöra en känsla av ständig försening. Ett slags tidsmässigt glapp som hon behövde fylla för att komma ikapp den västerländska estetikens tidslinjer. Växlande mellan tystnad, musik, röster från dansikoner och hennes egna reflektioner över normer och värderingar mellan öst och väst, dras publiken in i ett timslångt danssolo med inslag av melodrama och humor.

Publiken är välkommen att besöka installationen FILLING… som tar plats på scenen innan och efter föreställningen THE GAP. Installationen kan ses som en ingång, en fördjupning, en reflektion kring den samtida dansens historia. Samtidigt som installationen är limmet mellan de första två delarna i trilogin, utgör den en grund för projektets sista del – en föreställning som kommer att skapas med en större grupp dansare.

 

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:

Ordinarie 160 kr
Rabatterad 120 kr

På plats:

Ordinarie 180 kr
Rabatterad 140 kr

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

THE GAP – 18 STEPS THROUGH (DANCE) HISTORY PART II

Liza Penkova

Perform dates:
8 December 7.PM (with an installation on stage before and after the performance)
9 December 5.00 PM (with an installation on stage before and after the performance)

Tickets:
Get tickets 

Length:
52 min

THE GAP is the second part of a trilogy, and an auto-fictional solo-dance performance. Based on Liza’s own experience of encountering Western culture as a teenager, and later contemporary dance, she tries to visualize a sense of constant delay. A kind of temporal gap that she needed to fill in order to catch up with the timelines of Western aesthetics. Alternating between silence, music, the voices of dance icons and her own reflections on norms and values between East and West, the audience is drawn into an hour-long dance solo with elements of melodrama and humour.

The audience is welcome to visit the installation FILLING… which takes place on stage before and after the performance THE GAP. The installation can be seen as an entrance, an immersion, a reflection on the history of contemporary dance. While the installation is the glue between the first two parts of the trilogy, it also forms a base for the final part of the project – a dance performance that will be created with a larger group of dancers.


Tickets price

Pre-booked online/telephone

Regular 160 SEK
Reduced 120 SEK

At the venue

Regular 180 SEK
Reduced 140 SEK

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people