COSMETIC DEMONS

Göteborgs Dans & Teaterfestival presenterar: Sindri Runudde

Speldatum:
28-29 augusti 19.00

Biljetter:
Köp biljett

Längd:
65 min 

Dags att klippa topparna? Välkommen att slå dig ner på Cosmetic Demons, en intim frisörsalong där du slipper se dig själv i spegeln. Eller kanske kommer du att se dig själv på ett helt nytt sätt?

Inredningen på den här salongen skiljer sig från den vi är vana att finna hos frisören – här får kunden möta en levande spegelbild. Tre frisörer, tre kunder och tre dansare skapar tillsammans en kreativ, social arena där allt från skvaller och smink till fantasier och drömmar avhandlas. Det blir en extravagant kväll fylld av kosmetiska förvandlingar och ett gemensamt avtäckande av de inre demoner som gömmer sig under pannluggen.

Sindri Runudde är dansare och koreograf med utbildning i såväl dans som cirkus. Sindri är verksam både i Sverige och internationellt. Humor, nyfikenhet och en lekfull attityd till kroppen som ett levande arkiv kännetecknar Sindris konstnärliga arbete. Runudde mixar sitt sinnliga utforskande av kroppens uppmärksamhet med berättelser och sång och arbetar gärna med ord och begrepp som utvecklas i metaforiska lekar. Utgångspunkten ligger i queera perspektiv och en tillgänglighetspolitisk agenda.

Cosmetic Demons är en interaktiv upplevelse där publiken själv får boka plats i frisörstolen. Föreställningen hade premiär på Inkonst, Malmö, i april 2024.

Koreografi och text: Sindri Runudde
Répétiteur och konstnärlig assistans: Maia Means
Dansare: Linn Ragnarsson, Olivier Muller, Víctor Pérez Armero
Koreografisk assistans och demoniskt yttre öga: Halla Ólafsdóttir
Kompositör och ljuddesign: Andreas Tilliander
Ljusdesign: Jonatan Winbo
Kostym och scenografi: Hanna Kisch och Sindri Runudde
Illustratör: Eero Lampinen

 

Biljettpriser:
Ordinarie 205 kr

Biljetter säljs via GDTF:s hemsida

COSMETIC DEMONS

Gothenburg Dance & Theatre Festival presents: Sindri Runudde

Perform dates:
28-29 August 7.00 PM

Tickets:
Get tickets

Length:
65 minutes

Time for a trim? Feel welcome to seat yourself at Cosmetic Demons, an intimate hair salon where you don’t have to see yourself in the mirror. Or maybe you’ll get to see yourself in a totally new light.

This interior design is quite different from those we’re used to seeing at hair salons – here the customer meets a living mirror image. Working together, three hair stylists, three customers and three dancers create a social arena for everything from gossip and make-up to fantasies and dreams. The result is an extravagant evening filled with cosmetic transformations and a collective exposé of the inner demons that hide under the bangs.

Sindri Runudde is a dancer and choreographer educated in dance as well as circus. Sindri performs in Sweden and internationally. Humor, curiosity and a playful attitude toward the body as a living archive characterize Sindri’s art. Runudde combines sensual exploration of bodily response to stimuli with stories and songs, frequently using words and concepts that develop into metaphorical games. The foundation includes a queer perspective and an agenda of political approachability.

Cosmetic Demons is an interactive experience in which the audience members are invited to book chairs in the salon. The production premiered at Inkonst, Malmö, in April, 2024.

Choreography and text: Sindri Runudde
Rehearsal and artistic assistance: Maia Means
Dancers:  Linn Ragnarsson, Olivier Muller, Víctor Pérez Armero
Choreographic assistance and demonic outer eye: Halla Ólafsdóttir
Composer and sound: Andreas Tilliander
Light: Jonatan Winbo
Costume and stage set: Hanna Kisch och Sindri Runudde
Illustrator: Eero Lampinen

Tickets price:
Regular 205 SEK

The tickets are sold via GDTF:s website