OKTOBERFEST

GEIGER

Speldatum:
27 oktober 19.00
28 oktober 19.00

Biljetter:
Köp biljett

Längd:
240 min (ink. flera pauser)

GEIGER är tillbaka med Oktoberfest! De kommer att presentera ett antal lokala, svenska och internationella artister som framför elektronisk opera, noise, buller, gnissel och pang samt ett elektroakustiskt kafé i Atalantes foajé!

PROGRAM:

FREDAG 27 OKTOBER
19.00: Stockholms Saxofonkvartett spelar Benjamin Thigpen (SE)
20.20: Veronica Svobodova (SZ)
21.30: Slow slow loris (US/DE)

LÖRDAG 28 OKTOBER
19.00: Inanna – Elektroakustisk opera (SE)
20.20: Cedrik Fermont diffusing Alternate africa (BE)
21.30: Aurelie Lierman + Cedrik Fermont (BE/NL)

Med reservation för ändrade tider och spelordning.
I Foajén bägge dagar: Electro acoustic café!

GEIGER är en arrangörsförening för samtida akustisk och elektronisk musik. GEIGER har sin bas i Göteborg, och arrangerar i huvudsak fyra festivaler per år på olika scener i Göteborg. Atalante är en av dessa scener. GEIGER stöds av Göteborgs stads kulturförvaltning och Kulturrådet

 

 

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:

Ordinarie 1 dag 160 kr
Rabatterad 1 dag 120 kr

Festivalpass 2 dagar (27-28 okt) Ordinarie 275 kr
Festivalpass 2 dagar (27-28 okt) Rabatterad 210 kr

På plats:

Ordinarie 1 dag 180 kr
Rabatterad 1 dag 140 kr

Festivalpass 2 dagar (27-28 okt) Ordinarie 275 kr
Festivalpass 2 dagar (27-28 okt) Rabatterad 210 kr

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

OBS! I Atalantes tryckta säsongsprogram står Audiorama som medarrangör för detta event, som ursprungligen skulle ha ägt rum även den 25-26 oktober. Dock har Audiorama behövt ställa in sin medverkan, därav skiljer sig informationen här från den som står i det tryckta programmet. Gällande festivaldatum är alltså 27-28 oktober. 

OCTOBER FEST

GEIGER

Perform dates:
27 October 7.00 PM
28 October 7.00 PM

Tickets:
Get tickets

Length:
240 min (inc. several breaks)

GEIGER is back with Oktoberfest! During this two-day festival they will present a number of local, Swedish, and international artists performing electronic opera, noise, rumble, squeak and creak as well as an electroacoustic cafe in Atalante’s foyer!

PROGRAMME:

FRIDAY 27 OCTOBER
19.00: Stockholms Saxofonkvartett perform Benjamin Thigpen (SE)
20.20: Veronica Svobodova (SZ)
21.30: Slow slow loris (US/DE)

SATURDAY 28 OCTOBER
19.00: Inanna – Electro acoustic opera (SE)
20.20: Cedrik Fermont diffusing Alternate africa (BE)
21.30: Aurelie Lierman + Cedrik Fermont (BE/NL)

With reservation for possible changes regarding times and set order.
In the foyer both days: Electro acoustic café!

GEIGER is an association for contemporary acoustic and electronic music in Gothenburg. GEIGER mainly focuses on organizing four festivals per year at different venues in Gothenburg. Atalante is one of these venues. GEIGER stöds av Göteborgs stads kulturförvaltning och Kulturrådet


Tickets price

Pre-booked online/telephone

Regular 1 day 160 SEK
Reduced 1 day 120 SEK

Festival pass 2 days (October 27-28th) Regular 275 SEK
Festival pass 2 days (October 27-28th Reduced 210 SEK

At the venue

Regular 180 SEK
Reduced 140 SEK

Festival pass 2 days (October 27-28th) Regular 275 SEK
Festival pass 2 days (October 27-28th Reduced 210 SEK

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people

Please note: In Atalante’s printed season programme, Audiorama is listed as a co-organiser for this event, which was originally also supposed to take place on 25-26 October. However, Audiorama has had to cancel their participation, hence the information here differs from that in the printed program. The current festival dates are 27-28 October.