THE DARK KNIFE

Ellinor Ljungkvist

Speldatum:
29-30 april 17.00

Biljetter:
Köp biljett

Längd:
35 min

Med inspiration från vår samtida populär­ kultur ges klichéartade referenser om den kvinnliga vampyren. En gestalt som ofta inte får agera protagonist men i denna dansföreställning är den centrala figuren. Hon träder fram som en vacker, läskig och listig kvinna. Iklädd dyr kostym dansandes till filmisk musik framför hon koreografier som är uppblandade med klassisk ballett och nutida dans. Hennes egna röst finns med i bakgrunden som en berättande ledsaga när hon uttrycker sin sorg och längtan efter frihet.

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:

Ordinarie 160 kr
Rabatterad 120 kr

På plats:

Ordinarie 180 kr
Rabatterad 140 kr

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

THE DARK KNIFE

Ellinor Ljungkvist

Perform dates:
29-30 April 5.00 PM

Tickets:
Get tickets

Length:
35 min

With inspiration from todays popular culture, references to the female vampire are performed. A character that rarely is the protagonist, but in this dance piece is the central figure. She is coming out as a beautiful, scary and intelligent woman. Dressed in expensive clothes, dancing to dramatic music, she’s perfor­ ming choreographies that are mixed with contemporary dance and classical ballett. Her own voice is telling the story which accompanies the dance, as she’s expressing sorrow, longing and freedom.


Tickets price

Pre-booked online/telephone

Regular 160 SEK
Reduced 120 SEK

At the venue

Regular 180 SEK
Reduced 140 SEK

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people