MADE IN SELF

Daniel Mariblanca/71BODIES

Speldatum:
14-15 juni 19.00

Biljetter:
Köp biljett

Längd:
120 min ink. paus och samtal

Made In Self är en nytt projekt av Daniel Mariblanca/71BODIES – ett transinkluderande danskompani, baserat i Bergen. I samarbete med konstnärerna Barry de Bruin, Oliver Sale och Jean-Baptiste Baele kommer de att skapa tre fristående verk, två solon och en duo. Detta arbete kretsar kring dissidenta maskuliniteter och behovet av att söka alternativa sätt att uttrycka sensualitet och sexualitet. Genom dans och musik låter de sina nakna kroppar och röster materialisera en fysisk gestaltning av genusuttryck. Dans och ljud möts för att skapa en unik och intim upplevelse för en vuxenpublik.

Under residenset på Atalante kommer de att anordna workshops med lokala aktörer, där de kommer att utforska några av processmetoderna. I slutet av residenset visas ett work in progress av arbetet. Made In Self är samproducerat av CODA, MUNCH, Carte Blanche och Atalante.

 

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:

Ordinarie 160 kr
Rabatterad 120 kr

På plats:

Ordinarie 180 kr
Rabatterad 140 kr

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

MADE IN SELF

Daniel Mariblanca/71BODIES

Perform dates:
14-15 June 7.00 PM

Tickets:
Get tickets

Length:
120 min including intermission and artist talk

Made In Self is the upcoming project from Daniel Mariblanca/71BODIES – a transgender inclusive dance performance company, based in Bergen. In collaboration with the national and international artists Barry de Bruin, Oliver Sale and Jean-Baptiste Baele they will create three independent pieces, two solos and one duo. This work revolves around dissident masculinities and the need for searching other ways to express sensuality and sexuality. Through dance and music they will let their naked body and voice materialize a physical portrayal of gender expressions. Dance and sound come together to create a unique and intimate experience for an adult audience.

During their residency at Atalante they will get in touch with the local community through a workshop where they will explore some of the methods of the production. At the end of the residency there will be a work in progress showing. Made In Self is co-produced by CODA, MUNCH, Carte Blanche and Atalante.

Tickets price
Pre-booked online/telephone

Regular 160 SEK
Reduced 120 SEK

At the venue

Regular 180 SEK
Reduced 140 SEK

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people