MAIDEN NAME

Joshua Wat

Speldatum:
5 maj 16.00

Biljetter:
Köp biljett

Längd:
45 min

Maiden Name hänvisar till en kvinnas ursprungliga efternamn före äktenskapet, där hon traditionellt skulle behöva ta makens efternamn. Eftersom våra namn är en väsentlig del av våra identiteter, rör denna tradition upp reflektioner kring hur människor har gett upp delar av sig själva och lärt sig att dölja vissa personliga egenskaper, kanske i utbyte mot kärlek, stabilitet, till och med för rätten att existera.

Detta kammarverk skrivet av Joshua Wat för sopran, viola och kontrabas reflekterar över detta genom musik som är höljd, orolig och stundom teatralisk. Framförs av Agnes Thörn (sopran), Jonas Nilsson (kontrabas) och Joshua Wat (viola, kompositör).

 

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:

Ordinarie 160 kr
Rabatterad 120 kr

På plats:

Ordinarie 180 kr
Rabatterad 140 kr

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

MAIDEN NAME

Joshua Wat

Perform dates:
5 May 4.00 PM

Tickets:
Get tickets

Length:
45 min

Maiden Name refers to a woman’s original surname prior to marriage, where she would traditionally have to follow the spouse’s surname. Our names being an essential part of our identities, this tradition stirs up reflections of how people have given up parts of themselves and learnt to hide certain personal attributes, perhaps in exchange for love, for stability, even for the right to exist. 

This chamber work written by Joshua Wat for soprano, viola and contrabass reflects on this with music that is shrouded, anxious, and at times theatrical. Performed by Agnes Thörn (soprano), Jonas Nilsson (contrabass) and Joshua Wat (viola, composer).

Tickets price
Pre-booked online/telephone

Regular 160 SEK
Reduced 120 SEK

At the venue

Regular 180 SEK
Reduced 140 SEK

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people