MAKE HAY WHILE THE SUN SHINES

Turnéslingan Tre Scener presenterar Stina Nyberg

Speldatum:
1 april 19.00
2 april 17.00

Biljetter:
Köp biljett

Längd:
50 min

Make Hay While the Sun Shines är en serie danser som kartlägger personliga historier och dansande ögonblick. Före­ ställningen utgår från de detaljer som finns innan någon helhet kan anas, från minnen av dans och från verklighetens kaos. Baserad på en rörelsepraktik som bygger på disharmoni och förändring skapas en dans som kanske är lite mer som livet självt: ojämnt, fascinerande, snubblande, älskvärt och oförutsägbart.

Turnéslingan Tre Scener har sedan år 2000 nytt turnéföreställningar mellan de tre fria dansscenerna Atalante, Dansstationen och MDT. Syftet är att ge utominstitutionell dans möjlighet att turnera och möta en ny publik. Turnéslingan Tre Scener har ingen öppen ansökningsperiod, utan koreografer föreslås av Amanda Nordmark och Tomas Persson Carlberg (Atalante), Lars Eidevall (Dansstationen) och Anna Efraimsson (MDT).

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:

Ordinarie 160 kr
Rabatterad 120 kr

På plats:

Ordinarie 180 kr
Rabatterad 140 kr

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

MAKE HAY WHILE THE SUN SHINES

Turnéslingan Tre Scener presents Stina Nyberg

Perform dates:
1 April 7.00 PM
2 April 5.00 PM

Tickets:
Get tickets

Length:
50 min

Make Hay While the Sun Shines is a series of dances which maps the dancing movements of our histories. The dance performance engages in time specific and partial views, the uncategorized details that pre­exists the whole, and the chaos called reality. Stemming from a movement practice based on disharmonious change, a dance which might be more like life itself is created: irregular, fascinating, unsuccessful, stumbling, loving and pretty unpredictable.

Since 2000, Turnéslingan Tre Scener has exchanged performances between the three independent venues Atalante. Dansstationen and MDT. The purpose is to give dance outside the institutions the opportunity to tour and meet new audiences. There is no open application for Turnéslingan Tre Scener. Instead the choreographers are proposed by Amanda Nordmark and Tomas Persson Carlberg (Atalante), Lars Eidevall (Dansstationen) and Anna Efraimsson (MDT).  


Tickets price

Pre-booked online/telephone

Regular 160 SEK
Reduced 120 SEK

At the venue

Regular 180 SEK
Reduced 140 SEK

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people