ATALANTE DANSRESIDENS

Minna Wendin

Speldatum:

Vecka 46

Biljetter:

Längd:
— min

Koreografen Minna Wendin arbetar i residens på Atalante med föreställningen Soft space – en dansföreställning om att vilja berätta något viktigt för någon, om att vänta på någonting som känns bra, något som känns rätt. Om att dela något utan att säga något alls. Och om att känna sig nära någon man tycker om. En dansföreställning som handlar om att tillsammans skapa en normbrytande plats.
Föreställningen kommer att rikta sig till högstadiet och tas fram i en deltagarbaserad process med personer som på olika sätt delar normbrytande erfarenheter, samt elever från högstadiet.
Teamet arbetar med olika scener, film, formationer, långsamma rörelser och text. Under residenset kommer elevgrupper bjudas in för att ge konstnärlig feedback.
Materialet som skapas kommer användas i pilotprojektets test-föreställning Soft space i november 2023, och premiären är planerad våren 2024.

Projektet genomförs med stöd från Göteborgs stad, LABB2023, Danscentrum Väst, AIR litteraturstipendium VGR, Frölunda kulturhus, Gothernburg Film Studios och Atalante.

 

 

ATALANTE DANSRESIDENS

Minna Wendin

Perform dates:

Vecka 46

Tickets:

Length:
— min

 

During this residency, Choreographer Minna Wendin is working on creating Soft Space – a dance performance about wanting to tell someone something important, about waiting for something sweet, something that feels right. About sharing things without saying anything. And feeling close to someone you like. A dance performance about creating a norm-breaking space together.
The performance is developed through a participatory process with individuals that share norm-breaking experiences, and students from secondary school.
The team works with different scenes, with formations, film, slow movements and text. During this residency they will invite students from secondary school to give artistic feedback.
The material that is created will be used in the first pilot test-performance Soft Space in november 2023, and also in the premiere planned in spring 2024.

The project is supported by Gothenburg City, LABB2023, Danscentrum Väst, AIR litteraturstipendium VGR, Frölunda kulturhus, Gothenburg Film Studios and Atalante.