OPEN CALL HÖSTEN 2024

Nu öppar ansökan för att söka som gästspel på Atalante för perioden hösten 2024!

Så här ansöker du:
* Skicka en projektbeskrivning till atalante@atalante.org
* Inkludera en teknisk rider (om sådan finns).
* Om projektet redan haft premiär vill vi gärna se en foton/videodokumentation (länk).
* Om du/ni ansöker efter angiven deadline (29 oktober) kommer vi inte ta ansökan i beaktning.
* Vi prioriterar premiärer.

– Obs, Du/ni hyr scenen till en reducerad hyreskostnad. Kontakta vår koordinator angående kostnader.
– Scenens mått: B: 12,5 m, D: 10 m, H: 5 m (till ljusrå).
– Atalante har 88 platser.

 

OPEN CALL FALL 2024

Now it’s time to send us your application for guest performance at Atalante, fall 2024!

This is how you apply:

* Send a description of your project to atalante@atalante.org
* Include a technical rider (if you have one)
* If the project already premiered we would like to see photos/video documentation (link).
* If you apply after the dead line (29 October) we can not consider your application.
* We give priority to premieres.

– Att. You are renting our stage at a reduced cost. Contact the stage coordinator about costs etc.
– Stage measurements: W: 12,5 m, D: 10 m, H: 5m (to the light grid)
– Atalante has 88 seats.