OTHER TONGUE

Tanja Andersson & Eva Svaneblom

Speldatum:
12-13 oktober 19.00

Biljetter:
Köp biljett

Längd:
45 min

Other Tongue har tappat rösten. Eller snarare språket.

Som en produkt av svensk och norsk assimileringspolitik bankades meänkielin och samiskan bokstavligen ut ur stämbanden. Svenska, respektive norska var språken som skulle talas och skrivas. Bestraffningar väntande den som yttrade sig på sitt modersmål.

Generationer senare står danskonstnärerna Eva Svaneblom och Tanja Andersson frågande och undrar hur röstapparatens koreografi hade sett ut om språken fått stanna i kroppen.

Tillsammans med smartphones och portabla högtalare etsas ljudbilder och fysiska fraser fram när dansarna navigerar genom språkliga snår och röstapparatens anatomi.

 

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:

Ordinarie 160 kr
Rabatterad 120 kr

På plats:

Ordinarie 180 kr
Rabatterad 140 kr

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

OTHER TONGUE

Tanja Andersson & Eva Svaneblom

Perform dates:
12-13 October 7.00 PM

Tickets:
Get tickets

Length:
45 min

Other Tongue has lost its voice. Or rather its language.

As a consequence of Swedish and Norwegian assimilation politics, Meänkieli and Sami languages were literally beaten out of the vocal cords. Swedish and Norwegian were the languages to be spoken. Punishments awaited those who spoke their mother tongue.

Generations later, dance artists Eva Svaneblom and Tanja Andersson wonder what the choreography of the vocal apparatus would have looked like if the languages had been allowed to stay in the body.

With smartphones and portable speakers, soundscapes and physical phrases are etched as the dancers navigate through linguistic thickets and the anatomy of the vocal apparatus.

 


Tickets price

Pre-booked online/telephone

Regular 160 SEK
Reduced 120 SEK

At the venue

Regular 180 SEK
Reduced 140 SEK

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people