SOLITARY TRAVELER

Speldatum:

5-6 oktober 19.00
7 oktober 18.00

Biljetter:
Köp biljett

Längd:
35 min

Operaperformance med tre sångare och en dansare.
Var är vi nu? Vad ska vi göra? Är detta resans slutdestination?

Solitary Traveler är en opera för tre röster som utspelar sig i något svävande och återkommande. Rösterna kan vara planeter som Merkurius, Jupiter och Venus men de kan också vara tre människor eller tre aspekter av samma individ. Allt beroende på omloppsbanor, närheten och avståndet, från det inre till det yttre.

Tillgivenhet. Attraktion. Perfektion. Kropparna befinner sig i ständig rörelse, ibland långt ifrån men aldrig helt åtskilda, ibland nära men aldrig tillsammans. Fångade i en kosmisk lagbundenhet.

Handlingen i Solitary Traveler har sitt ursprung i Sir Isaac Newtons banbrytande vetenskapliga arbete Principia Mathematica, om gravitation, fallrörelse och himlakroppars dragningskraft.

Medverkande på scen: 
Amanda Flodin – sångare
Karl Peter Eriksson – sångare
Peter Loguin – sångare
Nicole Neidert – dansare

Konstnärligt team: 
Gunilla Johansson Gyllenspetz –  sceniskt koncept, regi, dramaturgi
Olle Niklasson – initiativtagare, libretto, komposition sångstämmor
Jonas Redig – elektronisk komposition
Martin Eriksson – scenografi, kostym
Christofer W Fogelberg – ljusdesign
Helena Ekenger – mask
Colin Ferguson – konstruktör 

Produktion
Possibilitas

Solitary Traveler har skapats med stöd av Kulturrådet, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Folkuniversitet och House of Possibilitas

 

 

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:

Ordinarie 160 kr
Rabatterad 120 kr

På plats:

Ordinarie 180 kr
Rabatterad 140 kr

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

SOLITARY TRAVELER

Perform dates:

5-6 October 7.00 PM
7 October 6.00 PM

Tickets:
Get tickets

Length:
35 min

Opera performance with three singers and one dancer.

Where are we now? What will we do? Is this our end position?

Solitary Traveler is an opera for three voices set in something floating and recurring. The voices can be planets, Mercury, Jupiter or Venus, but they could also be three different individuals or three aspects of the same person. All depending on orbits, proximity and distance, from the inner to the outer.

Affection. Attraction. Perfection. The bodies are in constant motion, sometimes far apart but never fully separated, sometimes close but never together. Forever caught in the laws of cosmos.  

Solitary Traveler is based on Isaac Newton’s pioneering scientific work Principia Mathematica on gravity, falling motion and the gravitational force of celestial bodies.

On stage: 
Amanda Flodin – singer 
Karl Peter Eriksson – singer 
Peter Loguin – singer 
Nicole Neidert – Dancer 

Artistic production team: 
Gunilla Johansson Gyllenspetz – scenic concept, direction, dramaturgy 
Olle Niklasson – initiator, libretto, composition vocal parts 
Jonas Redig – electronic composition 
Martin Eriksson – scenography, costume 
Christofer W Fogelberg – lighting design 
Helena Ekenger – mask 
Colin Ferguson – designer 

Production
Possibilitas 

With the support of the Culture Council, the City of Gothenburg, the Västra Götaland region, Folkuniversitet and House of Possibilitas

 


Tickets price

Pre-booked online/telephone

Regular 160 SEK
Reduced 120 SEK

At the venue

Regular 180 SEK
Reduced 140 SEK

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people