RESONANCE UNVEILED

Atalantes Dansresidens: Sebastian Ruiz Bartilson

Residensdatum:
7-12 maj 

Datum för publik visning: 
12 maj kl. 17.00 

Biljetter:
Fri entré, ingen biljettbokning krävs 

I detta residens vävs rörelse och röst samman med banbrytande teknologi som låter ljudets resonans återklinga genom kropp och rymd. Ljudkonstnärerna Iryna Navikova och Niklas Sjösvärd tillför djup och dimension till denna auditiva resa och skapar en uppslukande upplevelse med introduktionen av avancerade MIDI-kontroller. Bluetooth®-rörelsesensorer och mottagare fungerar som kanaler och översätter rörelsen till en blandning av ljudlandskap. Manipuleringen av dessa sensorer resulterar i harmonier som blir en förlängning av kroppens språk, och dialogen mellan det tekniska och det analoga blir en integrerad del av forskningen. Hjärtat i projektet ligger i de ritualiserade handlingar som utspelar sig på scenen, och koreografen Sebastian Ruiz Bartilsons intresse för skärningspunkten mellan det primitiva och det samtida.

 

RESONANCE UNVEILED

Dance Residency: Sebastian Ruiz Bartilson

Residency dates:
7-12 May

Day of public work-in-progress showing: 
12 May at 5 PM

Ticksets:
Free, no ticket needed

In this residency, a tapestry of movement and voice is woven together with cutting-edge technology, allowing the resonance of sound to reverberate through body and space. Sound artists Iryna Navikova and Niklas Sjösvärd add depth and dimension to this auditory journey, creating an immersive experience with the introduction of advanced MIDI controllers with Bluetooth® motion sensors and receivers that act as conduits, translating the movement into a mix of soundscapes. The manipulation of these sensors results in harmonies becoming an extension of the body’s language. The dialogue between the technology and the analogue becomes an integral part of the research. The heart of the project lies in the ritualized actions that unfold on stage, and choreographer Sebastian Ruiz Bartilson’s interest in the intersection of the primitive and the contemporary.