SOFT SPACE

Minna Elif Wendin

OBS! INSTÄLLT

Soft space – en dansföreställning om att vilja berätta något viktigt. Om att vänta på vad som känns rätt. Om att dela något utan att säga något alls. Och om att känna sig nära någon man tycker om. En dansföreställning om att tillsammans skapa en normbrytande plats.

Minna Elif Wendin har som frilansande dansare och koreograf lång erfarenhet inom scenkonstområdet. Sedan 2020 utforskar hen nya koreografiska uttrycksformer med målgruppen som deltagare. Föreställningen Soft Space riktar sig till högstadiet och tagits fram i en deltagarbaserad process med personer som på olika sätt delar normbrytande erfarenheter, samt elever från högstadiet.

 

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:

Ordinarie 160 kr
Rabatterad 120 kr

På plats:

Ordinarie 180 kr
Rabatterad 140 kr

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

SOFT SPACE

Minna Elif Wendin

N.B! CANCELLED

Soft space – a dance performance about wanting to tell something important. About waiting for something. Something that feels right. About sharing things without saying anything. And feeling close to someone you like. A dance performance about creating a soft space together.

As a freelance dancer and choreographer, Minna Elif Wendin has extensive experience in the field of performing arts. Since 2020, they have been exploring new forms of choreographic expression with the target audience as participants. The performance Soft Space is developed through a participatory process with individuals that share norm-breaking experiences, and students from secondary school.

Tickets price
Pre-booked online/telephone

Regular 160 SEK
Reduced 120 SEK

At the venue

Regular 180 SEK
Reduced 140 SEK

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people