VOCALISING SPACE

Viva Vocal Ensemble 

Speldatum:
14 maj 16.00

Biljetter:
Köp biljett

Längd:
60 min

Vocalising Space utforskar idén om vokali­ tet i samtida vokalmusik, det vill säga egen­ skaperna hos röstens stämma och tonande karaktär, samt vokalitet i relation till den visuella sfären av lyssnande. Med utgångs­ punkten i den mångfacetterade rösten och den experimentella musiken presenterar Viva Vocal Ensemble verk av kompositö­ rerna Arvid Kraft, Joshua Wat och Casey Moir. Musikaliska tolkningar av till exempel gestik och ord, klingande gutturala uttryck, intrikat mikrotonalitet och en dekonstruktion av vokaltekniska konventioner används i en intuitiv förening av röst, kropp och rörelse i tid och rum.

Med hela rummet som spelplan uppstår en omväxlande, omfamnande och spatial lyssningsupplevelse som ständigt förändrar ljudets riktning, placering, hastighet, närhet och bana i rummet. Var man befinner
sig avgör från var och när man uppfattar ljuden samt ljudens intensitet – allt detta påverkar det individuella perspektivet på upplevelsen.

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:

Ordinarie 160 kr
Rabatterad 120 kr

På plats:

Ordinarie 180 kr
Rabatterad 140 kr

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

VOCALISING SPACE

Viva Vocal Ensemble

Perform dates:
14 May 4.00 PM

Tickets:
Get tickets

Length:
60 min

Vocalising Space plunges into the idea of vocality in contemporary vocal music. It explores the wide sound spectrum of the voice together with the idea of purposefully extending vocality into the visual sphere of listening. With a firm foundation in the multifaceted voice and experimental music, Viva Vocal Ensemble will present works by composers Arvid Kraft, Joshua Wat and Casey Moir. Gestural and linguistic expressions, guttural soundings, intricate microtonality, and deconstructed vocal convention are interpreted in the establishment of an irrevocable connection between voice, body, and movement in time and space.

Using the whole space for the perfor­ mance, a fluctuating, immersive and spatial listening experience emerges that constantly changes the direction, placement, momentum, and trajectory
of sound. One’s position in the room decides from where and when sound is perceived, as well as the intensity of it. All this affects the individual experience.


Tickets price

Pre-booked online/telephone

Regular 160 SEK
Reduced 120 SEK

At the venue

Regular 180 SEK
Reduced 140 SEK

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people