VARNING FÖR RAS!

Språng

Speldatum:
26-27 maj 19.00

Biljetter:
Köp biljett

Längd:
50 min

Gränser. Den lilla människan och världen omkring. Var går mina gränser och var går omvärldens? Klimatets? Vad händer när vi går över gränserna – när blir det varning för ras – och vilket klimat krävs för att livet ska kunna fortsätta framåt?

En föreställning där olika individers erfaren­ heter av gränser, liv och tillväxt intar scenisk gestalt, synliggörs och uttrycks. Verket är skapat av scenkonstnärer från Språngs semiprofessionella ensembler i samarbete med studenter från Högskolan för scen och musik.

Föreställningen är samskapad av scenkonstnärerna under ledning av Språngs konstnärliga ledare Jenny Sandgren Wahlström & Anna Emilsson samt programansvarig för Högskolan för scen och musiks komponistutbildning Martina Almgren.

Scenkonstnärer, SpinnUnga & Konstra:
Hannes Glavå
Maria Hammer
Adam Henriksson
Ida Häggström
Atte Rimpela
Anna Hallqvist
Evelina Peterson
Anita Hägglund
Kristian Dahl
Natasha Johansson

Kompositörer:
Love Carbin
Simon Staréus Gustafsson
Hannes Glavå

Musiker:
Gustav Rimås
Melker Törnqvist
Oskar Sabler
Gustav Snickert
Alexander Karlsson

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:

Ordinarie 160 kr
Rabatterad 120 kr

På plats:

Ordinarie 180 kr
Rabatterad 140 kr

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

RISK OF COLLAPSE!

Språng

Perform dates:
26-27 May 7.00 PM

Tickets:
Get tickets

Length:
50 min

Borders. The little human and the world around. Where are my borders drawn, and the ones of the outside world? Of the climate? What happens when we cross those borders – when there is a risk of collapse – and what climate is required for life to continue forward?

A performance where different individuals’ experiences of boundaries, life and growth take shape on stage, are made visible and expressed. Producing the piece are performing artists from Språng’s semi­professional ensembles in collaboration with students from the Academy of Music and Drama.

 

 

The performance is created by the artists under supervisions of Språngs artistic directors Jenny Sandgren Wahlström & Anna Emilsson and the director of HSM’s composer programme Martina Almgren.

Stage artists, SpinnUnga & Konstra:
Hannes Glavå
Maria Hammer
Adam Henriksson
Ida Häggström
Atte Rimpela
Anna Hallqvist
Evelina Peterson
Anita Hägglund
Kristian Dahl
Natasha Johansson

Composers:
Love Carbin
Simon Staréus Gustafsson
Hannes Glavå

Musicians:
Gustav Rimås
Melker Törnqvist
Oskar Sabler
Gustav Snickert
Alexander Karlsson


Tickets price

Pre-booked online/telephone

Regular 160 SEK
Reduced 120 SEK

At the venue

Regular 180 SEK
Reduced 140 SEK

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people