VARNING FÖR RAS!

Språng

Speldatum:
26-27 maj 19.00

Biljetter:
Köp biljett

Längd:
50 min

Gränser. Den lilla människan och världen omkring. Var går mina gränser och var går omvärldens? Klimatets? Vad händer när vi går över gränserna – när blir det varning för ras – och vilket klimat krävs för att livet ska kunna fortsätta framåt?

En föreställning där olika individers erfaren­ heter av gränser, liv och tillväxt intar scenisk gestalt, synliggörs och uttrycks. Verket är skapat av scenkonstnärer från Språngs semiprofessionella ensembler i samarbete med studenter från Högskolan för scen och musik.

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:

Ordinarie 160 kr
Rabatterad 120 kr

På plats:

Ordinarie 180 kr
Rabatterad 140 kr

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

RISK OF COLLAPSE!

Språng

Perform dates:
26-27 May 7.00 PM

Tickets:
Get tickets

Length:
50 min

Borders. The little human and the world around. Where are my borders drawn, and the ones of the outside world? Of the climate? What happens when we cross those borders – when there is a risk of collapse – and what climate is required for life to continue forward?

A performance where different individuals’ experiences of boundaries, life and growth take shape on stage, are made visible and expressed. Producing the piece are performing artists from Språng’s semi­professional ensembles in collaboration with students from the Academy of Music and Drama.


Tickets price

Pre-booked online/telephone

Regular 160 SEK
Reduced 120 SEK

At the venue

Regular 180 SEK
Reduced 140 SEK

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people