Arkiv/Archive

Atalante invigdes den 9 februari år 1987 när dansgruppen Rubicon tog över biografen Skansen och startade Unga Atalante som snart utvecklades till ett nav för det fria danslivet i Västsverige. Där visade Eva Ingemarsson, Gun Lund och Gunilla Witt sina egna föreställningar. Men redan från början blev scenen också en plats för ny musik, kammaropera, bildkonst, installationer och poesi. Mötesplatser som Varieté Atalante blev omtalade och scenen hade en egen tidskrift fram till 1997.

Efter en ombildning följde sedan en period med vidgade nätverk där Teaterbaren, Glänta Filosofibar och Filmbar blev välbesökta evenemang. Festivaler som Under my Feet, IDEAL och Manifest samlade nya artister och Atalante hade ett eget skyltfönstergalleri, Elbowroom. Samtidigt fortsatte dansen att vara huvudfokus med gästspel och egna föreställningar. På senare år fortsätter programmet på scenen att vara lika omfattande och omväxlande. Nu ges också mer tid för artisternas skapande på scenen, bland annat med residensprogram. Scenen är idag en angelägenhet också för nya generationer och fyller en viktig funktion som spelplats, mötesplats och konstnärlig förnyare. Nedan kan du bläddra bland våra tidigare evenemang, materialet går så långt bak som 2013.

Atalante was inaugurated on February 9th, 1987 when the dace company Rubicon took over the movie theatre Skansen and started Young Atalante that soon evolved to a hub for the independent dance in the west of Sweden. Eva Ingemarsson, Gun Lund and Gunilla Witt choreographed their own along with inviting musicians, singers, artists, poets etc. to fill the stage. Varieté Atalante became very popular with the audience and Atalante produced their own magazine until 1997.

After a reconstruction a period of networking followed and The theatre bar, Glänta Philosophy bar and The Film bar become popular events. Festivals like Under my feet, IDEAL and Manifest gathered new artists and Atalante ran their own store front gallery, Elbowroom. At the same time choreography was the main focus with guest performances and in-house productions. Atalante is nowadays an important meeting place for new generations of dancers, performance spot and artistic inventor. Below you can flick through earlier performances as far back as 2013. If you visit our VIMEO-channel you can get all the way back to the early days.