Scroll down for information in English

Parkering

Det finns en parkeringsplats (4 tim) för personer med nedsatt rörelseförmåga på Skanstorget 3.

Entré

Atalantes huvudentré består av pardörrar och är 95×95 cm bred. Salongsentrén är 125 cm bred.

Rullstolar

Du som använder rullstol kommer in till vår foajé, scen och toalett i foajén. Foajén har en trappavsats, Atalante har portabel ramp. Rampen tar en maxvikt på 250 kg. Ta kontakt med Atalantes personal så ordnar vi detta. Salongens sittplatser är i regel gradäng, men scenrummets konstruktion kan variera och publikens plats flyttas. Ta därför gärna kontakt med oss innan på 031 711 82 00 om du behöver rullstolsplats eller har andra frågor.

Ledsagare

Ledsagare går gratis. Meddela biljettkassan vid bokning.

Färdtjänst

Biljettkassan hjälper dig gärna om du behöver hjälp att ringa färdtjänst efter föreställningen.

Övrigt

Det kan förekomma starka dofter, rök, blinkande/starka ljus och/eller starka ljud i föreställningarna. Detta står i regel utskrivet på hemsidan, men vill du vara på den säkra sidan kan du kontakta oss på ovanstående telefonnummer.

Vi kan i dagsläget inte erbjuda ljudslinga eller hörhjälpmedel.

För utövare

Trapporna till övervåningen där logen och kontorslokalen ligger är inte rullstolsanpassade. Hör gärna av dig om du har andra tillgänglighetsfrågor!

—————————————————————————–

Parking

There is a parking spot (4 hours) for people with disabilities at Skanstorget 3.

Entré

Atalante’s head entrance consists of a double sliding door and it is 95×95 cm wide. The entrance to the auditorium is 125 cm wide.

Wheelchairs

Our foyer and stage are wheelchair accessible, unfortunately the toilets are not. The foyer has half-landing stairs and will need an access ramp. Our ramp can handle a maximum weight of 250 kilos. Please contact Atalante’s personnel and we will arrange this. The seats in the auditorium are raked, but the set-up of the stage room can change and the audiences’ seating area can shift. Therefore, contact us beforehand at +46 31 711 82 00 if you need a seat adapted for wheelchair.

Attendents

Attendants do not have to pay any admission fee. Inform the box office when booking.

Mobility service

Our staff are happy to help you if you need assistance when calling for mobility service after the show.

Other

There are occurrences of strong scents, smoke, blinking/strong lights and/or strong sounds during the performances. As a rule, this is stated on the website, but if you want to be on the safe side you can contact us at the number above.

At present, we cannot offer hearing loops or aids for individuals with reduced ranges of hearing.

For artists

The stairs to the second floor where the dressing-room and office area are situated are not wheelchair accessible. Please contact us if you have any other questions regarding our accessibility!

För frågor/Questions
Tomas Persson Carlberg
gästspelskoordinator
tomas@atalante.org
031-711 82 00

Amanda Nordmark
gästspelskoordinator
amanda@atalante.org
031-711 82 00


Hitta hit/Find us
Övre Husargatan 1
411 22 Göteborg