Scroll down for information in English

För press, allmän information rörande verksamheten, samarbeten, uthyrning och repertor
Tomas Persson Carlberg
Gästspelskoordinator
tomas@atalante.org
031-711 82 00

Amanda Nordmark
Gästspelskoordinator
amanda@atalante.org
031-711 82 00

För tekniska frågor
Rasmus Persson
Scenmästare/Ljudtekninker
rasmus@atalante.org
031-711 82 00

Miranda Seiborg Wikström
Ljustekniker
miranda@atalante.org
031-711 82 00

Öppettider
Kontoret är bemannat vardagar 9-17:00. Vid föreställningsdagar öppnar Atalante en timme innan utsatt starttid.

For press, general information concerning our operation, cooperations, rental and repertoire

Tomas Persson Carlberg
Guest perforamnce coordinator
tomas@atalante.org
+46 (0)31-711 82 00

Amanda Nordmark
Guest performance coordinator
amanda@atalante.org
031-71 82 00

Technical questions

Rasmus Persson
Stage/Sound manager
rasmus@atalante.org
031-711 82 00

Miranda Seiborg Wikström
Light manager
miranda@atalante.org
+46 (0)31-711 82 00

 

Opening hours

Atalante office is staffed weekdays 09-16.00. At perforamance days/nights the foyer opens one hour prior to performance start.

Hitta hit/Find us
Övre Husargatan 1
411 22 Göteborg