ATALANTE ❤️ ART OF SPECTRA

Atalante/Art of Spectra

Atalante inleder samarbete med danskompaniet Art of Spectra.

Det konstnärsdrivna har ända sedan Atalantes begynnelse varit ett ledord i scenens verksamhet. Att en plats för scenkonst drivs av personal som själva äger ett konstnärskap har alltid berikat verksamheten, men även fört med sig en stor förståelse för vilka specifika behov och arbetssätt som kan vara nödvändiga i ett konstnärligt arbete. Ett av fundamenten i Atalantes verksamhet är in-house-produktioner. Till en början genom Dansgruppen Rubicons koreografier och senare genom föreställningar av Eva Ingemarsson Dansproduktion och NewOpera CO. Då dessa verksamheter nu genomgår en del förändringar så ser vi behovet av nya samarbeten. Vi ser ett stort värde i att bevara en konstnärlig kontinuitet i huset även om majoriteten av Atalantes verksamhet består av gästspel. Vi är därför otroligt glada att berätta om scenens nya samarbete med Ulrika Fernqvist och Peter Svenzon och deras kompani Art of Spectra. Vi känner oss övertygade om att detta kommer fortsätta berika Atalantes verksamhet, med ny konst, nya nätverk, nya möten och en fortsatt väg framåt för vår verksamhet.

Det första tecknet på detta samarbete ser ni när Art of Spectra bjuder in till nypremiär av sitt verk DISORDER på Atalantes scen under september månad.