• 25/4 Svenska Tecknare & Illustratörcentrum <br /> → After Work
  • 26-30/4 Ami Skånberg Dahlstedt  <br />  → Medusas skratt
  • 9/5 Atalante 30 år <br />  → Samtal: tema dans