• Svenska Tecknare och Illustratörcentrum <br /> → After Works
  • Toby Kassell & Ingeborg Zackariassen <br />  → Transition
  • Tøyen fil og klafferi <br />  → Konsert