18-19/5 Kurt Hentschläger
Feed

Jag föreställer mig att det är såhär när man är död och inte har någon kropp.” ”Det är som att gå in i himlen. Genom, strob, tät dimma, ljudmatta och enkla effekter lyckas Kurt Hentschläger skapa en unik upplevelse. Berättelserna från människor som upplevt...