22-23/3
Langgård/Becker
New Skin

New Skin är en föreställning i gränslandet mellan konsert och installation, med och av kompositören Ingvild Langgård och scenografen Signe Becker. Den viktigaste inspirationen är idén om historien och tiden som definierande storheter, och hur vår patriarkala era kan...

8-9/3
GEIGER
Marsfest 2019

GEIGER besöker Atalante med ett brokigt men knivskarpt spektrum av slipade internationella artister och ensembler. Under årets första festival är det fokus på kammarmusik. Österrikiska ensemblen Airborne Extended består av harpa, flöjter, blockflöjter och cembalo. De...

11-15/3
Transit-residens
Mari Vittradotter Johansson

Schackmatt är ett dans/scenkonstverk som har sin bas i neurovetenskapen där olika verktyg och metoder inom neurologisk forskning tillämpas. Mari Vittradotter Johansson vill skapa flera dimensioner där tankar, känslor och fysiska uttryck går in och ut ur varandra som...