24-25/5 Miet Warlop
Mystery Magnet

Mystery Magnet är en fantasifull serie iscensatta bilder, levande skulpturer, korta scener samt film. I sitt arbete ger Warlop fantasin fria tyglar och bland annat kan vi vänta oss att få se håriga varelser utan ansikten, huvudlösa kvinnor och jättelika herrbyxor, en...

22/5 Verk Produksjoner
Det eviga leendet

En grupp döda människor som sitter någonstans i mörkret. Var vet de inte, kanske ingenstans. De sitter och pratar för att få tiden, eller snarare evigheten, att gå. Efter tusentals år i ingenstans börjar de bli rastlösa och funderar på vad som är meningen med...

20/5 Teatr Weimar
A Language at War

A Language at War är en undersökning av språkets klangliga betydelse och vad som rör sig mellan och bakom språket. Föreställningen utgår från Wittgensteins citat ”mitt språks gränser är också mitt universums gränser” och undersöker betydelsen av det påståendet....

19/5 Teatr Weimar
Hamlet II:Exit Ghost

Hamlet II: exit ghost tar sig an Shakespeares klassiska text från flera olika håll. Föreställningen undersöker de tankar, motiv och metaforer i texten, som handlar om minne och tvivel. Den gestaltar den tvekan och handlingsförlamning som Hamlet känner inför det våld...

12-13/5 Rilkeensemblen
Wölfli

RilkeEnsemblen med Gunnar Eriksson kommer till Atalante i sällskap med skådespelaren Henric Holmberg och föreställningen Wölfli – ett utrangerat olycksfall: ett körmontage för skådespelare och vokalensemble om och av konstnären/poeten/tokfursten Adolf Wölfli....