15-23/2
NewOpera CO
Regrets

Det är två personer. Den ena har varit där länge. De väntar på något. Det går dagar, månader, år. Allt är fruset. Vatten, is, tistlar, rosor. Svanar slåss med tjurar. De pratar. Minns. Känner de varandra? Vad är det de väntar på? Medan tiden går funderar de på vad som...

8/2
HDK
Gestaltande Animation

Välkommen till filmvisning av animationer skapade på kursen Gestaltande Animation. Gestaltande Animation är en 15 hp kurs i animation som ges på HDK i Göteborg. Kursen löper över två terminer där de på den första terminen lär sig grunder i stop-motion, 2d och 3d...