29-31/10
Audiorama
Dramaton 2020

Scroll down for English. För att lyfta hörspelet som en egen konstform startade Audiorama 2018 festivalen Dramaton i Stockholm. I år möter festivalen sin publik på Atalante. Audiorama är en av få scener i Sverige som beställer och producerar nya hörspel av dramatiker...