25-27/2
Iraqi Bodies
Pity: Part 3

Scroll down for English. Vad var tragedin för Aristoteles och vad är en tragedi idag? För att närma oss detta ämne håller vi fast vid uppfattningen att all konst är en mim (mimesis). Skapandet av en rörelse är likvärdigt skrivandet av en mening. För att kunna spåra...

3-20/2
Eva Ingemarsson Dansproduktion
Skuggbild – 30 år senare

Scroll down for English. Koreografen Eva Ingemarsson är en av pionjärerna inom Göteborgs fria dansfält. Hon är verksam som koreograf och dansare sedan 1978. Soloföreställningen Skuggbild från 1992 var Eva Ingemarssons första längre solokoreografi och här dansade hon...