19-21/2 Grusomhetens Teater
Fjällfågeln

Grusomhetens Teater – Fjällfågeln Henrik Ibsen skrev 1859 ett operalibretto som förblev ofullbordat. Grusomhetens Teaters Fjällfågeln är den första iscensättningen någonsin av detta ovanliga verk. Endast första akten finns bevarad, och den är ett drama i sig....

13/2 Konsert
Dark Horse

Dark Horse Dark Horse rör sig i ett spektra av musikaliska preferenser och uttryck kretsandes kring en tvådelad kärna; kontinuitet och motrörelse. Totalt improviserad, spontant komponerad musik som oregelbundet gestaltar och ger uttryck för det vår allra innersta och...
9/2 Programsläpp VT2015

9/2 Programsläpp VT2015

VÅREN 2015 PROGRAMSLÄPP Atalante, Skogen och 3:e Våningen gör gemensam sak och slår ett slag för scenkonsten i Göteborg! Scenerna presenterar samtida dans, konst, musik och scenkonst. Kom och bli inspirerad av vårens fantastiska utbud! Vi bjuder in till en sprudlande...

5-6/2 Michele Collins
Oh dear, oh dear, oh dear I am hear

Michele Collins – Oh dear, Oh dear, Oh dear I am here Med den fysiska teatern som grund har Michele Collins. utvecklat en stil som överträder och överlappar de olika konstarternas gränser…Det finns något unikt i varje konstart som hon gillar att utforska....