15-16/10 Benedikte Esperi
MOD

Scroll down for English. Om att vidmakthålla mod när dom faller. Det här är en föreställning där strukturer raserats, rummet brutits upp och tiden ställts inför rätta. Kroppar blir anonyma och utbytbara moduler i en respektlös och multimodal lek, där bara några få...

1-2/10 Ciudad Interior
Expediente/A piel que habito

Scroll down for English. Expediente/La piel que habito bygger på det vardagliga livet i Mexiko och det aktuella politiska läget i landet. Föreställningen analyserar den effekt politik har på vardagen och skapar sitt metaforiska rörelsespråk med hänsyn till dansarnas...