Scroll down for English.

Om att vidmakthålla mod när dom faller.
Det här är en föreställning där strukturer raserats, rummet brutits upp och tiden ställts inför rätta. Kroppar blir anonyma och utbytbara moduler i en respektlös och multimodal lek, där bara några få utvalda får delta, träda fram och skapa mening samt innehåll.
Både medverkande och publik ställs inför frågorna
→ Vem har mod att agera självständigt i en kollektiv överenskommelse?
→ Vem representerar kollektivet?
De andra, resten, blir statister och vittnen till det som uppstår. Trots utanförskapet har de makt i själva återberättandet av vad som skapats av vem och när, i det som förs vidare och bildar historien. Det osammanhängande och lösryckta skapar sammanhang och nya strukturer. Verket speglar vår samtid men hämtar fakta från det förgångna i formulerandet av identiteter bortom det anonyma.
Benedikte arbetar med motsättningar, motståndsrörelser och maktstrukturer både som ideologisk utgångspunkt och konstnärligt innehåll i sina verk. Hon vill utmana och utforska gränserna för koreografi och kroppars maktpositioner i ett delat rum.

Ny Koreografi
Atalante har alltid varit en hemmascen för västsvenska koreografer. 2011 skapades en tydligare satsning på den västsvenska dansen. I Ny Koreografi satsar Atalante på lokala koreografer och erbjuder dem en möjlighet att presentera nya verk i scenrummet. Urvalet sker genom ett open call och väljs av Atalantes programgrupp. Benedikte Esperi är en av residenskoreograferna 2016. Ny Koreografi stöds av Kultur i Väst.

Artist, konstnärlig ledare och koreograf: Benedikte Esperi
Foto: Gunnar H Stening
Dansare: Anna Bergström och Karolin Kent
Statister: 31 dansstatister i samarbete med Balettakademin Göteborg
Musik och ljud: Benedikte Esperi / Tobias Kjerstadius
Rörelsecoach: Emma Rozgoni, GAGA
Scenografi: Benedikte Esperi
Kostym: Benedikte Esperi
Kamera: Joon Pontén
Peers: Ida Lod, Cecilia Lagerström, Henrik Esperi, Bengt Franzén, Ami Skånberg Dahlstedt, Moa Sahlin, Linda Wardal, Joon Pontén, Halla Olafsdottir
Läsning sker ur ”Modet att skapa” Rollo May , ”Fallna kvinnor” av Eva F Dahlgren samt Journaler från Räddningsinstitutet Vrångsholmen
Med stöd av: Atalante, Folkuniversitetet, Göteborgs stad Kultur, Danscentrum Väst Residens, Högskolan för scen och musik – Liz Lerman, Kulturkalaset a-venue Residens, DOCH Residens, Kultur i Väst Danskraft, Stiftelsen Vrångsholmen – Räddningsinstitutet


Upholding courage when falling out of context.
This is a performance where structures are demolished, the room is fragmented and time is put on trial. Bodies become anonymous and exchangeable modules in a disrespectful and multimodal game, where only a few selected ones may participate to form the content and context.
Both the performer and the audience will be confronted by two questions
→ Who has the courage to act independently in a collective agreement?
→ Who represents the collective?
The rest, or the others, become witnesses to what is about to arise. Despite the exclusion they own the power to construct history, when re-telling what was done by whom and when. The inconsequent modules create context and structure. The performance mirrors our present day and use fragments from the past to articulate individualisms within the ensemble, to avoid being anonymous.
Benedikte works with contradictions, resistance and structures of power both as an ideological basis and as content in her artistic practice and method. Her intention is to challenge and explore the boundaries of choreography and hierarchies amongst bodies in a shared space.

New Choreography
Atalante has always been home to the choreographers from the west of Sweden. In 2011, a more pronounced profile was given to support in choreographers in Gothenburg and the West Region. In the residency New Choreography, Atalante supports local choreographers and offers them an opportunity to introduce new performances on stage. Benedikte Esperi is one of the New Choreography artists in 2016.

Artist, artistic director and choreographer: Benedikte Esperi
Photo: Gunnar H Stening
Key dancers: Anna Bergström and Karolin Kent
Dancers: In cooperation with The Ballet Academy