Sara Sjödahl, flygel, prylar och Benedikte Esperi, kropp, koreografier, närmar sig performativt, med all respekt och helt respektlöst, kompositioner av J.S. Bach. De angriper noterna med improvisation, där det akustiska och analoga bland annat manipuleras digitalt. Ett nytt partitur ”skrivs” inför publiken vid varje föreställning i deras salong, därav titeln Sara & Benedikte’s note books on BACH. Deras första möte skedde kring Partita No. 2 in C minor. Samarbetet startade 2018 med residens och stipendium från DCV. Nu går de vidare och vidgar slagfältet. Ingen not, ton eller rörelse är säkrad och allt kan uppstå.

’Musikalisk salong är beteckningen på en konsert i intim miljö med musikframträdande av mindre mått. Musiken är inte elektroniskt förstärkt.’ Musiken är manipulerad, koreografierna är brutala och vi är ännu intimare!
– Sjödahl & Esperi

Längd: 60 min

Sara Sjödahl, grand piano, props and Benedikte Esperi, body, choreographies, approaches compositions by J.S. Bach, with all respect and completely disrespectful. They interpret and re-arrange the original notes through improvisation, both acoustic and digitally. A new score is “written” in front of the audience during the performance in their salon, hence the title Sara & Benedikte’s note books on BACH. Their first encounter was with Partita No. 2 in C minor. Their collaboration began in 2018 with a residency and scholarship from DCV. Now they continue to expand and explore their common work. Not a single note or movement is secured and everything can take place.

‘Musical salon is the designation of a concert in intimate setting with musical performance of smaller measurements. The music is not electronically enhanced.‘ The music will be manipulated, choreographies brutal and we will be even more intimate! – Sjödahl & Esperi

Length: 60 min