GEIGER besöker Atalante med ett brokigt men knivskarpt spektrum av slipade internationella artister och ensembler. Under årets första festival är det fokus på kammarmusik.

Österrikiska ensemblen Airborne Extended består av harpa, flöjter, blockflöjter och cembalo. De framför verk av unga nyfikna tonsättare, även svenska. ZetEnsemble, kontrabas, cimbalom, violin- duo, spelar musik som är specialskriven för ensemblen av den meriterade tyske kompositören Hans-Joachim Hespos.

GEIGERs egen bullerorkester, GGR Betong, spelar klassisk noise av bland andra Pauline Oliveros och Zbigniew Karkowski, men kommer också att uruppföra ett specialskrivet verk av Dror Feiler.

Franske elektroakustiska musikern och tonsättaren Jerome Noetinger presenterar sin show med klassisk rullbandspelare. Göteborgstrion Ensemble Dråpera framför ny musik bland annat av Lina Järnegard.

Fredag 8 mars
19.00 – Dörrarna öppnas
19.30 – Airborne Extended (AU)
21.00 – David Sabel (GBG)
22.00 – ZetEnsemble (SE/DE)

Lördag 9 mars
19.00 – Dörrarna öppnas
19.30 – GGR Betong (GBG)
20.30 – Ensemble Dråpera (GBG)
21.40 – Jerome Noetinger (FR)

For Atalante GEIGER presents a sprawling, harsh and speckled program with both Swedish and international artists and ensembles focusing on chamber music in this year’s first festival.

The Austrian ensemble Airborne Extended consists of harps, flutes, block flutes and cembalo. They present new works from young curious composers, also Swedish. ZetEnsemble (double bass, cimbalom, violinduo), makes specially written music for the cuartet of the mer- ited German composer Hans-Joachim Hespos.

GEIGER’s own racket orchestra with conductor, GGR Betong, makes classical noise by Pauline Oliveros och Zbigniew Karkowski, but also brand new works by Dror Feiler.

French electroacoustic musician and composer Jerome Noetinger presents his show with classical reel tape recorder. The Göteborg trio Ensemble Dråpera also offers new music, among others by Lina Järnegard.

Fredag 8 mars
19.00 – Dörrarna öppnas
19.30 – Airborne Extended (AU)
21.00 – David Sabel (GBG)
22.00 – ZetEnsemble (SE/DE)

Lördag 9 mars
19.00 – Dörrarna öppnas
19.30 – GGR Betong (GBG)
20.30 – Ensemble Dråpera (GBG)
21.40 – Jerome Noetinger (FR)