Sedan 2010 har Niklas Rydén tillsammans med sångartisten Clara Gustavsson skapat konstnärliga, stämningsfulla julprogram. Med nostalgisk musik, tänkvärda ord, oväntade kontraster, underskön stämsång och gästartister från när och fjärran skapar de en alldeles egen julstämning tillsammans med Atalantes underhållnings-
orkester.

Nu är de tillbaks efter några års uppehåll och bjuder bland andra in aktören och sångaren Rickard Stierna, sångaren och diktaren Uncas Rydén, som stod för förra årets julprogram, och sångaren, kompositören Saga Björklund Jönsson.

Ta en paus från arbete och stök och gör ett besök in i en sagovärld full av minnen, känslor och funderingar kring en värld i förändring, omstöpning och urgröpning.

Medverkande
Clara Gustavsson
Rickard Stierna
Saga Björklund Jönsson
Michele Collins
Niklas Rydén
Uncas Rydén

Samt Atalantes underhållningsorkester: Magnus Bergström, Karin Wiberg, Tommy Olsson plus slagverkare.

Speldatum 2019:
Fredag 20 december 19.00
Lördag 21 december 19.00

Since 2010 has Niklas Rydén, together with singing artist Clara Gustavsson, made artistic, atmospheric Christmas programs. With nostalgic music, reflecting words, unexpected contrasts, beautiful choirs and guest artists they create a personal Christmas feeling together with the Entertainment Orchestra of Atalante.

Now they’re back after some years and they invite, among others, the actor and singer Rickard Stierna, the singer and poet Uncas Rydén, who made the Christmas program last year and singer, composer Saga Björklund Jönsson.

Take an intermission from work and daily chaos and visit a fairy tale world full of memories, emotions and reflections about a world that is changing perhaps faster than ever.

Ensemble
Clara Gustavsson
Rickard Stierna
Saga Björklund Jönsson
Michele Collins
Niklas Rydén
Uncas Rydén

And Atalante’s entertainment orchestra: Magnus Bergström, Karin Wiberg, Tommy Olsson and percussionists.

Perform dates 2019:
Friday 20 December 19.00

Saturday 21 December 19.00