THE BIG DREAM

Verk Produksjoner

Speldatum:
Fredag 14 februari 19.00
Lördag 15 februari 17.00

Biljetter
Köp biljetter

Längd:
85 min

The Big Dream tar utgångspunkt i en brevväxling mellan två av skådespelarna i Verk Produksjoner. Breven utforskar val som gjorts och hur de påverkar vardagen och dem själva. De skriver i ett försök att förstå något om arbetet, tiden och sig själva. Blicken är hela tiden riktad mot ett gemensamt energifält; drömmen om vad teatern kan innehålla.

”Minns du texten av Heiner Müller som heter Hydran, det är en otroligt skrämmande historia. Den handlar om en som jagar ett monster i en skog. Allt eftersom tiden går tappar hon greppet om tid och plats. Plötsligt, mitt i den växande paniken, förstår hon att skogen hon vandrat i var monstret, och att hon själv blivit en del av det monster hon jagade. Hon hade ingen chans att stoppa det. Hon hade ju bara anpassat sig till skogens rörelser. Hon insåg att hon aldrig skulle komma att stoppa detta monster som hon själv blivit en del av.”

Föreställningen hålls på engelska och innehåller strob.

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:
160 kr Ordinarie
120 kr Rabatterad

På plats:
180 kr Ordinarie
140 kr Rabatterad

Rabatterad pris gäller för DCV-medlemmar, studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

THE BIG DREAM

Verk Produksjoner

Perform dates:
Friday 14 February 19.00
Saturday 15 February 17.00

Tickets
Buy Tickets

Length:
85 min

The Big Dream is based on a letter correspondence between two actors in Verk Produksjoner. The letters explore choices they have made and how they master their everyday life and themselves. They write in an effort to understand something about the work, the time and themselves. The gaze is always directed towards a shared vision; the dream of what theatre can contain.

“Do you remember that text by Heiner Müller called Hydra, it’s a terrifying story. It’s about someone who hunted a monster in the forest. As time goes by she loses any sense of time and place. And suddenly, in the middle of this rising panic, she understands that the forest she wandered into was the monster and that she herself had become a part of the very monster she had been hunting. She had just adapted to the motions of the forest. She admits to herself that she never would have been able to stop the monster which she herself had become a part of.”

The performance is held in English and contains strob.

Tickets price
Pre-booked online/telephone
160 SEK regular price
120 SEK reduced price

At the venue
180 SEK regular price
140 SEK reduced price

Reduced price for DCV-members, students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people