GRADER I HELVETET

Gartinger/Andersson Produktion

Speldatum:
Fredag 7 februari 19.00
Lördag 8 februari 17.00
Söndag 9 februari 17.00

Biljetter
Köp biljetter

Längd:
80 min

Naturligtvis tror vi på Samtalet. Era upplevelser och erfarenheter är naturligtvis oerhört värdefulla för oss. Vi tror på att fördela talutrymmet, dekonstruera makthierarkier, ompröva och omförhandla. Verkligen mötas.

Vi kommer därför under tre kvällar i februari 2020 att göra vårt absolut yttersta för att upprätta ett rum där allt detta kan möjliggöras – och där det som inte längre kan eller borde behöva vänta äntligen kan uttalas, innan det är försent.

Vi lovar. Vårt absolut yttersta. Och möjligen innersta, det är inte alldeles säkert att vi längre vet vad som utgör skillnaden. Eller vems ansvar det i så fall skulle vara att hålla reda på det. Vi vet inte vad vi säger. Vi mår inte bra.

Med Grader i Helvetet bjuder Gartinger Andersson Produktion in till en teaterföreställning om det allra viktigaste; det enda som faktiskt finns kvar när kontakten slutgiltigt brutits – ett Open Space.

På scen:
Marika Sjöqvist
Vilhelmiina Hintsanen
Sladjana Angelova
Johan Svensson
Henrik Andersson
Manus & regi: Eva Gartinger
Musik: Henrik Andersson

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:
160 kr Ordinarie
120 kr Rabatterad

På plats:
180 kr Ordinarie
140 kr Rabatterad

Rabatterad pris gäller för DCV-medlemmar, studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

LEVELS OF HELL

Gartinger/Andersson Production

Perform dates:
Friday 7 February 19.00
Saturday 8 February 17.00
Sunday 9 February 17.00

Tickets
Buy tickets

Length:
80 min

Needless to say, we believe in Dialog. Your experiences are, of course, of tremendous value to us. We believe in letting everyone’s voice be heard, deconstructing hierarchies of power, reconsidering and renegotiating. Truly Meeting.

We will, therefore, for three nights in February 2020, do our absolute utmost to establish a space to enable all of this – where the things that no longer can or should have to wait can finally be spoken, before it is too late.

We promise. Our absolute utmost. And possibly our innermost, we are no longer sure of the distinction. Or whose responsibility it would be to keep track of such things. We do not know what we’re saying. We’re not feeling well.

In Levels of Hell, Gartinger Andersson Produktion invites everyone to a play about the most important thing; all that is left when the contact has been definitively broken – an Open Space.

On stage:
Marika Sjöqvist
Vilhelmiina Hintsanen
Sladjana Angelova
Johan Svensson
Henrik Andersson
Script & Directing: Eva Gartinger
Music: Henrik Andersson

Tickets price
Pre-booked online/telephone
160 SEK regular price
120 SEK reduced price

At the venue
180 SEK regular price
140 SEK reduced price

Reduced price for DCV-members, students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people