I verket Vi undersöker vi vem jag är här och nu. Vår historia finns där som plattform att stå på. Något att luta sig emot och ta med in i våra möten. Vi letar efter nya platser att beträda. Andra sammanhang att vara i. Det gamla försvinner inte bort men nuet är här. Våra kroppar vill ta plats. Vi vill göra våra röster hörda. Vi har mycket att säga. Vi kommer från hela världen och delar med oss av våra erfarenheter med varandra och med publiken. I mötet med varandra växer vi.

Vi är gymnasielärare, städare, kosmetolog, hemmafru, förskollärare, journalist, dansare, student, konstnär, pensionär, mamma, mormor, syster, partner och mer där till. Vi kommer ifrån krig, förtryck, frihet, demokrati, och diktatur. Vi tycker om att skratta, gråta och dansa tillsammans. Vi tycker om blått, lejongult, vitt, rött och tigerfärgat. Vi kommer att dansa, sjunga och prata med er och för er! Välkomna till Vi!

Medverkande
Koreograf: Camilla Ekelöf och Moving Queens of Biskopsgården
Koreografassistent: Mari Vittradottir
Kostym/rum: Karin Dahlström
Musik: Tomas Elfstadius, Nitin Sawhney, Janet Jackson, Frida Hyvönen, Budha Building mfl
Foto: André Winther
Längd: 50 minuter

The performance We investigates who am I here and now. Our history is there as a platform to stand on. To lean on and bring in to our meetings. We are looking for new ground to step on. Other contexts to be in. The old memories do not disappear but being here and now is apparent. Our bodies want to take space. We want to make our voices heard. We have a lot to say. We come from all over the world and share our experiences with each other and with the audience. With movement, song and music we find our own expression. In the meeting with each other we grow.

We are high school teachers, cleaners, cosmetologists, housewives, preschool teachers, journalists, dancers, students, artists, senior citizens, mom, grandmother, sister, partner and more.

We have experienced war, oppression, freedom, democracy, and dictatorship. We like blue, yellow, white, red and tiger colored. We laugh, cry and dance togeth- er. You will find all the experiences We carry with us here. We will dance, sing and talk with you and to you! Welcome!

Credits
Choreographer: Camilla Ekelöf och Moving Queens of Biskopsgården
Choreographer assistent: Mari Vittradottir
Costume and set design: Karin Dahlström
Music: Tomas Elfstadius, Nitin Sawhney, Janet Jackson, Frida Hyvönen, Budha Building and more
Photo: André Winther
Length: 50 min
Photo: André Winther