GEIGERs historia är ett särskilt kapitel i Göteborgs musikliv. Föreningen startades omkring 2004 av ett gäng tonsättare och musiker. De öppnade eget för att skapa en plats och ett sammanhang för ny musik, särskilt ny elektronisk musik. Ett anspråkslöst namn valdes: GEIGER (”Gothenburg Electro-acoustic Institute for Grants, Events and Research”). Varje stavelse i den akronymen har kanske inte förverkligats ännu, men det har blivit en väldig massa konserter genom åren med musik och ljudkonst som annars aldrig hade kunnat upplevas i Göteborg.

Till Atalante kommer man med ett spretigt, skarpt och spräckligt program med både svenska och internationella artister och ensembler. Kammarmusik, noise, dans, performance och mer.

FREDAG 16 mars
19.00: Dörrarna öppnar
20.00: Amon Düde (FI)
21.00: Elin Piel (SE)
22.00: Louis Laraine (FR)

LÖRDAG 17 mars
19.00: Dörrarna öppnar
19.30: Anna Svensdotter (SE)
20.30: Kristoffer Oustad (NO)
21.30: tNt – Beyond The Path (SE)
22.00: Vidi Lacrymam (SE)

GEIGER stöds av Göteborgs Kulturnämnd och Kulturrådet

GEIGER’s history is a special chapter in Gothenburg music scene. The association was founded around 2004 by a group of composers and musicians. They started their own to create a space and a context for new music, particularly new electronic music. A modest name was chosen: GEIGER (”Gothenburg Electro-Acoustic Institute for Grants, Events and Research”). Every syllable in the acronym may have not been realized yet, but it has been an awful lot of concerts over the years with music and sound art that otherwise could never have been experienced in Gothenburg.

For Atalante GEIGER presents a sprawling, harsh and speckled program with both Swedish and international artists and ensembles.

FRIDAY March 16th
7.00: Doors open
8.00: Amon Düde (FI)
9.00: Elin Piel (SE)
10.00: Louis Laraine (FR)

SATURDAY March 17th
7:00 Doors open
7.30: Anna Svensdotter (SE)
8.30: Kristoffer Oustad (NO)
9.30: tNt – Beyond The Path (SE)
10.00: Vidi Lacrymam (SE)

GEIGER is supported by the Gothenburg City and Swedish Art Council