Koreografen Eva Ingemarsson och smyckekonstnären Lena Birgitsdotter låter smyckekonst och dans mötas på scenen. Lena har skapat en metallisk kub som går att veckla till ett oändligt antal former. Eva har skapat en koreografi för kroppen och den metalliska kuben. Som dansare möter hon kuben i form av ett halsband, en brosch, en farkost att färdas i eller ett rum att gå in i. I samband med föreställningen ställer Lena Birgitsdotter ut sina smycken och fotografier i foajén på Atalante.

Längd: 1 timma (inkl. introduktion)

Choreographer Eva Ingemarsson and jewellery artist Lena Birgersdotter let’s jewellery art and dance meet on stage. Lena has created a metallic cube which can be folded in an infinite amount of shapes. Eva has created a choreography for the body and the metallic cube. As a dancer she meets the cube in the shape of a necklace, a brooch, a vessel to travel in or a room to enter. In connection to the performance Lena Birgitsdotter exhibits her jewellery and photographs in Atalante’s foyer.

Length: 1 hour (incl. introduction)