2011 införde Frankrike förbud mot heltäckande slöja på offentlig plats. Hanna Högstedt fick pengar till en film där hon skulle gå i burka i Paris, sjungande franska nationalsången tills hon blev gripen av polis. Men inget gick som det var tänkt.

I Burka Songs 2.0 följer vi processen från filmidé, via civilpolis, skuld, skam och falsksång, till ett samtal om vita rum, slöjan och vems berättelser som får plats i dagens Sverige. Filmen ställer frågor kring det som hände: Varför gick det inte som planerat? Varför fick just det här projektet pengar? Vad säger den här processen om normer inom konstvärlden? Och vad kan vi göra för att förändra dem?

Samtal: Hur skapar vi en mer inkluderande konstvärld?
Filmen följs av ett samtal mellan Edda Manga (idéhistoriker), Fatima Doubakil (människorättsaktivist), Maimuna Abdullahi (socionom/frilansskribent), Sabrin Jaja (socionom/ordförande i Pantrarna/grundare av Ortens konstfestival) och filmens regissör Hanna Högstedt. Samtalet lyfter frågor kring representation inom konsten, hur vi skapar en kultur där fler röster tar plats, och vad som behövs för att skapa skildringar av världen där fler kan känna igen sig?

* Filmen är huvudsakligen på svenska och visas med engelska undertexter. Samtalet hålls på svenska.

Gratis inträde!

2011 France introduced a ban on the full veil in public places. Hanna Högstedt got money for a film in which she would walk dressed in burqa in Paris, singing the French national anthem until she was arrested by the police. But nothing went as it was supposed.

In Burka Songs 2.0, we follow the process from film idea, through the civilian police, guilt, shame and false singing, to a conversation about white rooms, the veil and who’s stories that are told in today’s Sweden. The film is raising questions about what happened: Why did this project receive money? What does this process say about norms in the art world? And what can we do to change them?

Talk: How can we create a more inclusive art world?
The film is followed by a talk between Edda Manga (doctor in history of ideas), Fatima Doubakil (activist), Maimuna Abdullahi (social worker/freelance writer), Sabrin Jaja (social worker/president of Pantrarna/founder of Ortens konstfestival) and Hanna Högstedt (director of the film). The talk is raising questions about the meaning of representation in art, how we create a cultural sphere where more voices take place, and what is needed to create images of the world where more people can recognize themselves?

* The film is subtitled in English. The talk will be held in Swedish.

Free admission!