I Jag är Kosmos försöker Siri & Snelle att hitta sin plats i världen – både den nära och vardagliga, men också i den stora oändligheten av tid och rum. Är det möjligt att cirkla och omfamna ambivalensen och förbindelsen mellan det personliga och det universella och metafysiska? Med utgångspunkt i Aina Villangers diktsamling Langsang – et flytans habitat, en subjektiv och energisk skapelseberättelse, har Siri & Snelle låtit sig inspireras av innehåll, form och dynamik. Koreografisk fortsätter duon i spänningen mellan det formella och det totalt formlösa. Siri & Snelle är som två kometer utanför banan och låter fragmenten från sina värdar kollidera och sammanvävas till ett uttryck av klarhet och kaos.

Siri & Snelles sceniske kosmos sätts i rörelse i nära samarbete med komponist Ivar Grydeland, scenograf Elinor Ström och ljus designer Evelina Dembacke. de markerar med Jag är kosmos sitt 25-års jubileum. Tillsammans har de på ett lekfullt sätt inkluderat dans, text, musik och visuella elementen i sitt koreografiske uttryck – ofta i nära samarbete med andra konstnärer. Relationen mellan så kallad hög och låg kultur och en dissektion av egna personliga sfärer har i flera produktioner varit ämnet för granskning och bakgrund för att undersöka olika sociala underflöden.

Siri & Snelles föreställningar har varit presenterat i Norge och internationellt och de har också koreograferat beställningsverk.

Medverkande
Koncept, koreografi, dansare; Siri Jøntvedt och Snelle Hall
Kompositör och musiker: Ivar Grydeland
Scenografi och kostym: Ellinor Ström
Ljusdesign: Evelina Dembacke
Text: Aina Villanger från ”Langsang – et flytans habitat”
Konsulent: Liv Hanne Haugen
Producent: Annika Ostwald
Samproduktion: Dansens Hus Norge
Med stöd av: Norsk Kulturråd, Danse og Teatersentrum och Utrikesdepartementet Norge.

With their new evening length work I Am Cosmos, Siri & Snelle attempt to find their place in the world – within the immediate and everyday, as well as within the infinite reaches of space and time.
Ambivalence: is it possible to embrace and distill this elusive substance into a concrete form? Leaping between the personal and the universal, the physical and the metaphysical, Siri Jøntvedt and Snelle Hall compress the cosmic. I Am Cosmos examines the infinite contained within our mundane realities, hidden beneath our situational universes. Aina Villangers poetry collection Langsang – et flytans habitat (2012), a personal and energetic creation story, serves as the inspiration for the form and content in Siri Jøntvedt and Snelle Hall’s new performance piece. Continuing to create dance betwixt formality and utter shapelessness, the duo’s choreography emerges like two comets out of orbit, allowing fragments from their worlds to collide and interweave into an expression of clarity and chaos.

In addition to Siri & Snelle, the artistic constellation for I Am Cosmos includes close collaboration with composer Ivar Grydeland, scenographer Elinor Ström, and lighting designer Evelina Dembacke.
I Am Cosmos marks a milestone for Siri & Snelle. For 25 years, the duo have playfully incorporated dance, text, music, and visual art within a contemporary dance language. The link between so-called “high” and “low” culture, as well as the dissection of their own personal spheres, have been the springboard for examining various social undercurrents throughout their work.

Credits
Concept, choreography and dance: Siri Jøntvedt and Snelle Hall
Composer and musician: Ivar Grydeland
Light designer: Evelina Dembacke
Scenography and costume designer: Elinor Ström
Consultant: Liv Hanne Haugen
Producer: Annika Ostwald
Co-production: Dansens Hus, Norway
Funded by: Norwegian Arts Council, Performing Arts Hub Norway, Norwegian Ministry of Foreign Affairs.