Scroll down for English.

Allting börjar med ett möte
Golden thread and Broken Pot är det första samarbetet mellan svensk-japanska koreografen Kyrie Oda och kanadensiska dramatikern och regissören Elie Marchand. Båda arbetar internationellt för en ung publik. De träffades under ASSITEJ Artistic Gathering i Kristiansand 2019. Deras delade intresse ledde dem till att börja arbetet mot en pjäs för barn 3-6 år.

 

Berättelsen Golden Thread and Broken Pot är inspirerad av kintsugi och dess symbolism. Kintsugi är ett japanskt koncept som går ut på att laga trasigt porslin genom att skarva ihop det med guld. Det ger fokus till att något gått sönder, men att genom kintsugi kan det bli vackrare dyrbarare. Genom att fyllas med guld blir själva sprickorna det mest värdefulla. Denna tanke vill vi applicera på andra situationer och ge barnen en idé om att i det som kan verka som ett misstag finns alltid fröet till något nytt att skapas. Vi vill även arbeta normkritiskt med tankar om vad som är fult, vackert, funktionellt, trasigt, rätt, fel m.m.
Ensamhet och isolering är bland de största utmaningarna någon kan uppleva. Den här berättelsen ger röst åt barn utan föräldrar. Det finns inga geografiska beskrivningar, eftersom karaktärerna är inte från en plats i den här världen. de är framför en metaforiskt mur som hindrar deras längtan efter frihet. Texten innehåller minimal dialog för att ge större rum åt publikens fantasi och låta dans, musik och scenografi fylla rummet.

Bild: Shogo Hirata Shogo Hirata