Scroll down for English.

I ett nytt samarbete med Kulturakademin kommer en kurs för professionella danskonstnärer, filmare och kompositörer att genomföras under hösten. I fem grupper om tre personer skall ett kortare verk skapas som innebär ett möte mellan rörelse, musik och film. Målsättningen med kursen är konstnärligt utvecklingsarbete och Atalante kommer att medverka som handledare och i kursledning. De fem projekten kommer att visas vid två tillfällen på Atalante. Först som work-in-progress på Destination Atalante, och sedan i slutet av oktober, när det blir premiär för de färdiga resultaten med dans, film och musik.
Ett samarbete mellan Kulturakademin, Atalante, Danscentrum Väst, Dansalliansen, Danskompaniet Spinn och Nätverkstans medieverkstad

 

Läs mer om kursen här.

—————————-

A new collaboration with Kulturakademin will during the fall result in a course for professional dance artists, filmmakers and composers. In five groups of three people each, a shorter work will be created based on a close collaboration between movement, music and film. The aim of the course is artistic developmental work, and Atalante will participate as a supervisor and as a part of the course management. The five projects will be shown on two occasions at Atalante. First as work-in-progress at Destination Atalante, and then, at the end of October, the premiere will be held of the final results with dance, film and music.
A collaboration between Kulturakademin, Atalante, Danscentrum Väst, Dansalliansen, Danskompaniet Spinn and Nätverkstans medieverkstad.

Further information on the course here.