Hösten 2013 skapades Friktion och vi kunde under fyra fullmatade kvällar njuta av sprakande ny ljudkonst. Friktion är ett samarbete mellan kompositionsutbildningen på HSM och Atalante.

11/2 FRIKTION #2 – TEMA: STILLBILD / ATALANTE
Curator: Max Wainwright

Den elfte februari är temat stillbild. Ett motsägelsefullt tema för ljud och rörelse, kan tyckas, men all rörelse har stillhet i sig. Ljud kan också avbilda. När går något tillräckligt långsamt upplever vi inte före och efter och ser bara nuet.
Verken kretsar, reflekterar och känner kring detta tema, i form av noterad musik eller tyst dans, ljudinstallation, toner och brus.

Deltagande:
Anton Lennartsson och Héctor García-Jorquera
Olle Petersson
Jon Johansson och Max Wainwright
Marcella Stéen och Lisa Gustafsson

Δάοι – Anton Lennartsson och Héctor García-Jorquera (15-20 minuter)
Grundidén till stycket har sin utgångspunkt i en historisk och en för allmänheten bortglömd tragedi som har utspelat sig i östra centraleuropa på 100talet. Dakien (dagens Rumänien) var en av de sista kulturer att införlivas i Romarriket under den storhetstid som för Rom i allt kännetecknades av en brutal iver att expandera geografiskt för att hålla riket ekonomiskt intakt. Roms annektering av Dakien betydde utplånandet av en kultur med sin kulturella särprägel. Information om regionens tidigare religion, politik och seder i allmänhet är bristfällig. Vad vi vill är att återuppväcka minnet kring denna förlorade kultur.

Vår ambition är varken att idealisera eller försöka rekonstruera ett autentiskt exempel utan att utifrån våra medel och övertygelser visa vår vördnad för det geografiskt och tidsmässigt marginaliserade.

Verket består av ett liveframförande på instrumentet cittra, ett bildspel och förinspelat material komponerat av Anton Lennartsson samt en performance akt framförd av Héctor García-Jorquera

The Power Grid – Olle Petersson (38 minuter)
Det finns de som syns ifrån rymden. Är det de som har det bra ställt? Är det de som bor många på samma plats? Är det de som använder mycket energi, eller de som använder lite energi fast mycket tillsammans? Baserat på NASAs “Earth’s City Lights” och geografisk data om de olika energikällorna vi använder har ljud, video och partitur skapats och sammanfogats till ett minimalistiskt ljud & videoverk som ackompanjeras live av kompositören själv, Olle Petersson

Namnlös improvisation – Malsono (10-15 minuter)
Wainwright och Johansson rekognoserar zonen där vitpudrade peruker, uttjänta bandspelare och italienska mustascher förenas av den historiska nödvändighetens lödkolv. De föredrar ett svart kaffe utan smaksatt sirap och de vill hellre se en bra bok bränd än en dålig läst.
Som utgångspunkt för deras gemensamma projekt MALSONO står Mao Zedongs bevingade sentens: ”att granska ett problem betyder i praktiken att lösa det”.

Ultimate Fighting – Marcella Stéen i samarbete med Lisa Gustafsson (10 minuter)
Den obetydliga tillvaron.
Rummet och det som äger rum.
Ett tomt, vidrör en öm.
Omsorgen i att inte vara närgången,
omsorgen till det som inte finns.

Det ska räcka
ut en tunga
ut en hand.

Det ska räcka.

FRI ENTRÉ HELA KVÄLLEN!