Scroll down for English.

INSTÄLLT

Med musik, dans och berättelse presenterar Ellen och Ami JAPAN. Lyssna på vindens sus i bambudungen och dröm om körsbärsblom. Hör berättelsen om Tanabata och var med och dansa!

Ellen Sjö Sander spelar marimba. Ett förtrollande instrument som ser ut som en stor xylofon. Marimban kommer inte från Japan men det finns en skattkista från de senaste 60 åren med musik för marimba skriven av japanska tonsättare.

Koreografen och forskaren Ami Skånberg Dahlstedt har arbetat med japansk dans i många år och bland annat skapat flera årstidsbaserade japanska festivaler i Botaniska trädgården för barn och familjer.

Fri entré

 

——————

 

With music, dance and stories Ami and Ellen presents Japan. Listen to the wind in the bamboo grove and dream of the cherry blossoms. Hear the story about Tanabata and dance with us!

Ellen Sjö Sander plays the marimba. A mesmerising instrument that resembles a big xylophone. The marimba does not origin in Japan but there is a treasure from japanese composer with music for the marimba from the last 60 years.

Choreographer and researcher Ami Skånberg Dahlstedt has worked with Japanese dance for many years and, among other things, created several seasonal Japanese festivals in Botaniska trädgården for children and families.

Free admission