Scroll down for English.

Matilda Lidberg – Touch me screen 8-10/4-2016

Dagens digitala språk har utvecklats från ett begränsat maskinspråk med ettor och nollor till ett fysiskt språk. Vi interagerar med smartphones, plattor och datorer med mer eller mindre omedvetna rörelser och många av oss använder det digitala symbolspråket för att klara vardagen.

Inom ramen för Ny Koreografi och verket Touch me screen utforskar dansaren och koreografen Matilda Lidberg och dj:n och producenten Ambition hur vi rör oss i det digitala touch screen-språket; hur vi svajpar, klickar, förstorar, förminskar, skrollar, skriver och slänger med gester mot en skärm. Tillsammans vrider och vänder de på konceptet i relation till ritualer, religion, masspsykos och begreppet ”locus of control”.

Matilda Lidberg flyttar rörelserna från fingrarna ut i kroppen och interagera med en projektion av sig själv och dj Ambition arbetar med konceptet Machine Soul för att försöka hitta skärningspunkten mellan rörelse och teknologi.


Today the digital language is no longer just restricted to a machine cod but has also become a physical language. When we interact with the interface of smart phones, tablets or computers we do so with a more or less unconscious gesture language. A language the digital world taught us to speak and recognize, A, like all languages, symbolic language of commands many of us use to get through the day. Never before has so many, so quickly and on such a broad front across society learned such an advanced technologic language that in many cases are restricted to a certain brand or product.

Within the frame of New Choreography and Touch me screen the dancer and choreographer Matilda Lidberg collaborates with dj and producer Ambition to explore how we read the touch screen language; swipe, click, enlarge, scroll, type, throw etc with gestures on a screen. They take on the concept in relation to rituals, religion, mass psychosis and ”locus of control”.

Matilda Lidberg by transforming the gestures from the finger tops out into the entire body and by interacting with herself on a screen, Ambition by working with his concept of Machine Soul to find the intersecting point of movement and technology.