Scroll down for English.

Ostwald/Uvaas – Korp, korp

En interaktiv installationsföreställning för barn 6 mån-3år. Omslingrad i en värd av ljud, textur och rörelser. Ett abstrakt landskap, en natur. En dörr öppnar sig till en oupptäckt värd och tillsammans upptäcker barnen och fåglarna ett okänt landskap. Det är två underliga skapelser, helt lika, som tvillingar. De kanske är människor, kanske fåglar eller kanske båda delar? Det är genom deras sökande ögon vi får se denna världen utveckla sig, där de flyger genom fyra årstider. Här är inga säten och publiken är fri att gå runt i rummet, sätta sig ner var som helst, ta på saker och göra sina egna upptäckter. Danskonstnärer Annika Ostwald och Ida Uvaas bjuder in de allra minsta barnen till att aktivt utforska ett taktil, abstrakt universum skapat av scenograf och skulptör Carl Nilssen-Love, med ett levande ljuddesign av komponisten Jens L.Thomsen.

Medverkande
Koncept, idé, koreografi och dans: Annika Ostwald, Ida Uvaas
Komponist och ljud design: Jens L. Thomsen
Scenograf och skulptör: Carl Nilssen-Love
Elektronikutveckling: Hans Wilmers, NOTAM
Tekniker: Magnus Bugge
Karaktärutvecklare: Nancy Mannes
Kostymdesigner: Elena Becker i samarbete med Maria Melinder
Ljuskonsulent: Martin Myrvold
Foto: Anja Elmine Basma

Samarbetspartner och co-producenter: Dansearena Nord, Nord-Trøndelag Teater, Dans i Nord-Trøndelag och NOTAM Norsk senter for teknologi i musikk og kunst. Föreställningen stöds av: Kunstløftet, Kulturkontakt Nord, Fond for Utøvende Kunstnere. Turnén stöds av Kulturrådet.

6-10 oktober 2015 (tre föreställningar om dagen)
www.korpkorp.com

3. Photo Mohamad Farrag
Foto: Mohamad Farrag


Korp korp is an interactive installation performance for children 6 mths-3 yrs. Enveloped by a world of sound, texture and movement. An abstract landscape. Nature. A door opens into an undiscovered world, and together the children and the two birds discover an unknown territory. They are two peculiar creatures, identical, like twins. Maybe human, maybe birds, maybe both. It is through their curious eyes we see this world unfold, flying through four seasons. There are no seats, and the audience are free to walk around the room, sit wherever they want, touch, and make their own discoveries. Dance artists Annika Ostwald and Ida Uvaas invite the youngest children to actively explore a tactile, abstract universe created by scenographer and sculptor Carl Nilssen-Love, with a vivid sound-design by composer Jens L. Thomsen.