Maija Hirvanen är koreograf, arbetar i huvudsak med performance och baserat i Helsingfors, Finland. Förutom hennes solo och gruppframträdanden har hon gjort samarbeten och projekt med andra konstnärer. Hennes verk har presenteras på scener, gallerier och museer och även gjort platsspecifika verk på ett gammalt slott, ishall och hotellrum. Hirvanen konstnärliga inspiration inkluderar relationer mellan konst och olika trossystem, sambarbetsprocesser i kulturella praktiken, performance som kollektivt minne och vardagliga intryck samt mekanismer för återinlärning. Hirvanen är intresserad av att expandera möjligheterna inom koreografi.
Atalante har bjudit in Maija Hirvanen med dansaren Tuovi Rantanen till en veckan KID-residens.

 

KID – Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram Residens
Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram är Konstnärsnämndens internationella program för danskonstnärer. Programmet är en följd av Konstnärsnämndens regeringsuppdrag att internationalisera dansen.
Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram erbjuder i samverkan med Kultur i Väst, Dansbyrån, Danscentrum Väst, Atalante, Göteborgs Dans & Teater Festival och Skogen ett residensprogram för internationella koreografer och projekt i Göteborg. Residensprogrammet som omfattar resa, boende, studiotid samt ett skattefritt stipendium är inriktat på research och utveckling.

[ENGLISH]

Maija Hirvanen is a choreographer and performance maker based in Helsinki, Finland. In addition to her solo and group performances she has made collaborations and projects with other artists. Maija’s works have been places on stages, galleries and museums. Hirvanen has also made site specific work in, to and with locations such as an old castle, ice hall and hotel room. Hirvanen’s artistic interests in the broad sense have included relations of art and different belief systems, collaborative processes in cultural practice, performance as collective memory, performance and every day media as well as mechanisms of re-learning. Hirvanen is interested in expanding the possibilities of choreography.
Hirvanen’s education includes MA in visual culture theory and practice (Helsinki University of Arts and Design/Pori), BA ‘Crossing Borders in Performing Arts’ at Turku Art Academy and studies in dance (inc. Turku Concervatory). Maija’s art works have been placed both in the national and the international context.

Atalante has invited Maija Hirvanen with dancer Tuovi Rantanen for one week KID residency.
KID- The Swedish Arts Grants Committee’s International Dance Programme Residency is the Committee’s international programme for dance artists. The programme is the result of a Government commission to the Committee to internationalise dance.
The Committee’s International Dance Programme offers, in cooperation with Kultur i Väst, Dansbyrån, Danscentrum West, Atalante, Göteborgs Dans & Teater Festival and Skogen, a residency programme for international choreographers and projects in Gothenburg. The residency programme, that aimes at research and development, includes expenses for travel, housing, studio time and a tax-free scholarship.