Först ut i galleriet Skala 1:1 är konstnären Helga Härenstam. Hon är född i Värmland 1980 och är verksam som konstnär i Göteborg. Hon är utbildad vid Högskolan för fotografi (MA 2003-2008). Hennes arbeten är mestadels foto-och textbaserade och presenteras i form av utställningar och/eller böcker. I sitt konstnärskap intresserar hon sig främst för fotografiet och självbiografin, deras historieberättande aspekter och deras balansgång mellan fakta och fiktion. Helga har under de senaste åren, bland annat, arbetat med sitt konstprojektet ”Berättelser för en 87 år gammal dam” som gavs ut i bokform på Journal förlag 2012 och som även under 2012-2013 visades som separatutställningar på Kulturhuset samt på Centrum för fotografi i Stockholm, och som del av en samlingsutställning på Uddevalla museum. Just nu arbetar hon, med hjälp av konstnärsnämndens tvååriga arbetsstipendium, på ett nytt konstprojekt kopplat till minnet.
För mer info och cv se: www.helgaharenstam.se

OM SKALA 1:1
Galleri Skala 1:1 är ett samarbete mellan scenen Atalante och GoldDigger Productions och huserar i ett skyltfönster på Övre Husargatan 1 (Atalante vån 2). Galleriet går bara att se utifrån på gatan. Curatorerarna Cecilia Suhaid Gustafsson och Sarah Schmidt har saknat en plats för den samtida fotografi som inte är knuten till en institution och som kan visas i det offentliga rummet. Atalante har tidigare haft galleriet Elbowroom i sitt skyltfönster och det kändes därför som en naturlig plats att placera Skala 1:1.

Skala 1:1 medfinasieras Västra Götalands Regionen Kulturnämnd.

Helga Härenstam is the first artist at the premiere opening for the new gallery Skala 1:1 (Scale 1:1). She was born in Värmland in 1980 and works as an artist in Gothenburg. She studied at the School of Photography (MA 2003-2008). Her work is mostly photo and text based and presented in the form of exhibitions and / or books. In her art she is interested primarily in photography and autobiography, their storytelling aspects and their balance between fact and fiction. Helga has in recent years, in particular, worked with his art project ”Stories for a 87 year old lady ” which was published in book form in the Journal publishing in 2012 and also in 2012-2013 appeared as solo exhibitions at the Culture and the Centre for Photography in Stockholm, and as part of a group exhibition at Uddevalla art museum. Now she is working, with the help of The Swedish Arts Grants Committee Working grants scholarship, on a new art project linked to memory.
For more info and cv : www.helgaharenstam.se

About Skala 1:1
The gallery Skala 1:1 is a collaboration between the venue Atalante and curatorial platform GoldDigger Productions. Skala 1:1 is housed in a storefront on the Övre Husargatan 1 (Atalante’s 2nd floor). The curator Cecilia Suhaid Gustafsson and Sarah Schmidt has lacked a venue for contemporary photography that is not tied to an institution and may be displayed in public spaces.

With support from Västra Götaland region Kulturnämnd .