Scroll down for English.

4/12 2015 • World Dance Night
World Dance Night är en helkväll fylld av dans och musik, med Flamenco, Bollywood, Argentinsk tango och Orientalisk dans med professionella artister från World Dance Company i Göteborg. Kvällen inleds med möjlighet att själv prova olika dansstilar och fortsätter sedan med artister som visar ett urval av danser från världens alla hörn. Det är öppet för alla att prova på och sedan se föreställnignen. Föreställningen är ett led i ett större projekt där koreografen Suzanna Bondesson och Eva Ingemarsson arbetar med dansterapi och dans för inegration och läkning. Syftet är att med hjälp av dans och musik verka mot utanförskap och för integration i samhället.

World Dance Night visas 4 december på Atalante och i slutet av januari 2016 på Spinneriet i Ale kommun, ett boende för ensamkommande flyktingungdomar. Projektet är ett samarbete mellan World Dance Company och Atalante. Med stöd av Västra Götalandsregionen.


4/12 2015 • World Dance Night
World Dance Night is an evening of dance and music with Flamenco, Bollywood, Argentine tango and Oriental dance with professional artists from World Dance Company in Gothenburg. The evening begins with the opportunity to try different dance styles and then continues with artists showing a selection of dances from around the world. It is open to everyone to try on and then watch the show. The show is part of a larger project in which the choreographers Suzanna Bondesson and Eva Ingemarsson works with dance theraphy and dance for integration and healing. The aim is to use dance and music, and work against exclusion and for integration into society.

World Dance Night is shown December 4th at Atalante and at the end of January 2014 at Spinneriet in Ale, an accommodation for unaccompanied refugee youth. The project is a collaboration between the World Dance Company and Atalante. With support from Region Västra Götaland.