Scroll down for English.

’Before this’ och ’Sometimes, not Always’ är de nya produktionerna av ilDances professionella juniordanskompani.

Before this
av Lee Brummer och ilYoung 2022

Verket är inspirerat av olika individers berättelser – om förlust, triumf, kärlek, krig, mod, livshändelser och upplevelser som, när de kombineras, alla bildar ett mosaik av våra personliga liv och samhället som helhet.

Sometimes, not always
av Israel Aloni ilYoung 2022

Verket reflekterar över gränser som koncept och strävar efter att utöka det som anses vara en del av en huWoman* varelse och påverka vårt sätta att interagera med världen. Begreppet gränser, både fysiska och metafysiska, finns inskrivet i de flesta uppfattningar av världen. För att verkligen utvecklas med tiden kan vi behöva experimentera med fysisk och konceptuell formbarhet.
*HuWOman är en textuell anpassning som Aloni uppfann för att placera kvinnan i definitionen av människan och undergräva den patriarkala maktdynamiken som fortfarande kvarstår i våra samhällen.

 

 

 

——————

’Before this’ and ’Sometimes, not Always’ are the upcoming productions by ilDance’s professional junior dance company.

Before this
by Lee Brummer and the cast of ilYoung 2022

This piece is inspired by the different stories of individuals; stories of loss, triumph, love, war, courage, life events and incidents which, when combined, all form the mosaic of both our personal
lives and of our society as a whole.

Sometimes, not always
by Israel Aloni and the cast of ilYoung 2022

The work reflects on the notion of borders as such. It aspires to expand what is considered as part of a huWOman* being and sequentially, impact the way in which we interact with the world. The notion of borders, both physical and metaphysical, is inscribed in most perceptions of the world. To truly evolve in time, we might be required to experiment with physical and conceptual plasticity.
*HuWOman is a textual adaptation Aloni invented to place the woman within the reference to the human being and subvert the patriarchal power dynamics that still persist in our societies.